Beslut om UG:s granskning av mediernas #metoo-rapportering

Granskningsnämnden har i dag meddelat beslutet om den granskning av mediernas #metoo-rapportering som Uppdrag granskning publicerade i maj förra året. Programmet frias helt när det gäller saklighet och opartiskhet men en oenig nämnd fäller programmet för intrång i privatlivet.

Det är ett ovanligt beslut eftersom tre ville fria och tre ville fälla. Nämndens ordförande fällde avgörandet då denne var en av de tre som ville fälla.

När man läser motiveringarna i beslutet framgår det tydligt att nämndens ledamöter kommit fram till helt olika slutsatser.

De tre som ville fria programmet konstaterar i sitt förslag till beslut att Cissi Wallin i andra sammanhang öppet berättat om anklagelsen om våldtäkt och därmed själv gett uppgifterna stor spridning och att programmet därför inte strider mot bestämmelsen om respekt för privatlivet.

De tre som fällde programmet konstaterar däremot att programmet strider mot bestämmelsen om respekt för privatlivet och att det faktum att Cissi Wallin på eget initiativ i andra sammanhang öppet berättat om anklagelsen om våldtäkt inte ändrar den bedömningen.

Att det var en kontroversiell granskning framgick tydligt redan innan programmet sänts. Och direkt efter publiceringen strömmade anmälningarna in. Totalt 2187 personer anmälde programmet.

Men när nämnden nu efter drygt ett år kommer till beslut så frias programmet helt när det gäller saklighet och opartiskhet. Däremot fälls Uppdrag granskning med minsta möjliga majoritet för intrång i privatlivet.

Det gör det mer komplicerat än normalt att bedöma hur beslutet ska tolkas men vi ska naturligtvis analysera skrivningarna i beslutet noga.

Ulf Johansson, ansvarig utgivare för Uppdrag granskning