Därför gör vi Tjuv och polis!

Är du en av de som undrar kring public service-värdet i en programserie som handlar om tio ostraffade Askersundsbor som stjäl 50 miljoner kronor och sen ska hålla sig undan en fullskalig polisutredning i 14 dagar? Förhoppningsvis kommer nedanstående rader inte bara besvara din fråga utan kanske till och med göra dig nyfiken på programserien!

Polis i jakt på att hitta både pengar och tjuvar. Foto: Stina Stjernkvist

Med Tjuv och polis skapar vi en fiktiv miljö, anpassad för tv, som ger tittaren en unik möjlighet att befinna sig mitt i en pågående polisutredning och följa den steg för steg, detalj för detalj. Seriens poliser* jobbar alla identiskt med hur de jobbat i riktiga utredningar. Metoder, teknik och inte minst de lagar och regler som reglerar deras arbete i verkligheten är med oss till fullo in i serien.  

 Allmänintresset att få komma så nära en verklig polisutredning är stort och vi jobbar nu för fullt med att klippa ner över 1000 inspelade timmar till åtta insiktsfulla välberättade timmar – MEN – vi har också långtgående ambitioner att serien ska visa hur rättssäkerheten praktiskt och faktiskt fungerar. 

 Ytterligare ett syfte med serien är att visa i vilken omfattning vanliga ostraffade medborgare hamnar under psykisk stress när de begår ett brott, om så bara fiktivt och utan risk för fängelsestraff.  Jag vill inte här ta risken att avslöja för mycket om hur Tjuv och polis slutar men liksom i de utländska versionerna ** av serien så lider även våra tjuvar av betänkliga kval; sömnproblem, ständig känsla av att vara övervakad och tvära kast mellan ”hope for gain” och ”fear of loss”.  

En spännande realityserie för hela familjen som ger nya insikter och kunskaper – Public Service i ett nötskal om du frågar mig. 

Thomas Hall, programchef Nöje SVT Stockholm 

*Alla poliserna som medverkar arbetar idag inom andra yrken eller är pensionerade.

**Tjuv och polis är ett format från Endemol Shine Group och har tidigare gjorts i Storbritannien och Nederländerna. Serien produceras av Meter Television för SVT.