SVT vill vässa journalistiken lokalt och nå ut till fler

SVT:s uppdrag är att vara en demokratisk arena och finnas för hela Sverige. Public service har unika förutsättningar att knyta samman det nationella och globala med det lokala.

Samtidigt förändras publikens vanor och beteenden. Forskare konstaterar en större fragmentisering i de lokala medievanorna i valrörelsen än någonsin tidigare och sammanfattar utmaningarna så här: “Algoritmstyrda nyhetsflöden, uppblåsta känslostormar och bristande faktakoll försämrar... kvaliteten i det demokratiska samtalet” (DN Debatt måndag 20/5) Länk till annan webbplats.

Det har aldrig varit viktigare att publiken får tillgång till saklig och opartisk journalistik och mitt jobb är att se till att alla får bästa möjliga journalistik från SVT, oavsett var man bor. Nyhetsjournalistiken ska finnas nära människorna, mitt i vardagen. Därför utvecklar vi nu vårt lokala utbud ytterligare.

Under de senaste fem åren har vi effektiviserat och gått från att finnas på 27 orter i Sverige till hela 37 idag. Nu tar vi nästa steg för att ytterligare stärka SVT:s nyhetsjournalistik.

Mer lokala nyheter och satsning på fördjupning

All nyhetsvärdering, allt urval, alla utgivarbeslut och allt arbete på fältet ska ske så nära publiken som möjligt. Vi vill bottna i det som berör många i det lokala området.  

Vi skapar därför fyra nya reportertjänster och gör om arbetstider så att ytterligare motsvarande minst fem reportrar dagtid kan jaga relevanta nyheter från sitt område.  

Vi vill framöver tydligare ge en kort, relevant nyhetsöverblick samtidigt som vi satsar mer på att stanna upp och fördjupa de viktigaste händelserna. En god nyhetsfördjupning innebär att betrakta en händelse ur fler perspektiv – att exempelvis komplettera en nyhet med en motbild, med reaktioner, bakgrunder, bjuda in publiken eller att försöka förklara ett komplext skeende.  

Goda exempel finns redan idag: som SVT Nyheter Dalarnas uppmärksammade granskning Länk till annan webbplats. av återfallsförbrytare på våra vägare eller SVT Nyheter Smålands granskning av hemmasittare Länk till annan webbplats..

Nå fler genom digital satsning  

Public service ska vara för alla och då måste vi bättre nå ut digitalt. Medelåldern på vår lokala 18.33-sändning i SVT1 är 69 år. Den stora lojala publiken vi har i tv är viktig för oss, men vi vet att våra digitala användare har helt andra krav och förväntningar.  

Därför gör vi en justering av hur vi fördelar resurser mellan TV-sändningarna och innehåll på digitala plattformar. Mer ska gå till vår digitala verksamhet så att även de grupper som vill ha få sina lokala nyheter i mobilen enkelt kan ta del av våra nyheter.

Utveckla rörlig bild i TV och digitalt  

Vi vill bli ännu bättre på det nya digitala bildberättandet. Presentation av digitalt innehåll och broadcast-tv kräver olika kompetenser, och vi väljer därför att specialisera våra medarbetare ytterligare mellan tv och digitalt utbud. Ambitionen med specialisering är att höja kvaliteten på båda områdena.  

Under hösten 2019 presenterar vi en ny utformning på tv-sändningarna och lanserar ny scenografi, vinjetter och grafik.  

Vi ska fortsätta öka både kvalitet och kvantitet på rörliga inslag digitalt. Ett nytt lokalt kompetenscenter med fem specialister på digital video skapas.

Samarbete med Uppdrag granskning  

Vi skapar nya förutsättningar för granskande nyhetsjournalistik. Vi har effektiviserat och frigjort pengar som alla lokala redaktioner kan göra anspråk på när de har idéer för snabbgranskningar. Uppdrag Granskning möter den lokala satsningen med motsvarande resurser.  

En lokal reporter kan frigöras från sitt schema under ett par veckor för att jobba i team med några av våra mest kvalificerade journalister från Uppdrag Granskning i Göteborg. Här finns en fin potential som kanske bäst exemplifieras av att Emil Larsson och Anna-Klara Bankel från SVT Nyheter Stockholm nästa vecka tar emot pris för Europas bästa journalistik Länk till annan webbplats.: ”Vem ska rädda Sanne” efter ett framgångsrikt samarbete med just Uppdrag granskning. 

Tillsammans kan vi förvalta fler av de tusentals tips som når Uppdrag granskning som har stor nyhetskraft men inte bär ett helt program. Ett exempel är SVT Nyheters Väst granskning Länk till annan webbplats. av de skenande kostnaderna för barnsjukhuset i Göteborg som gjordes efter tips av, och med stöd från, Uppdrag Granskning.

Förändrad organisation  
Vi vill stärka den publicistiska diskussionen i företaget och väljer därför att organisera om så att ett chefsled tas bort och de lokala redaktionscheferna tar plats i ledningsgruppen för lokala nyheter.  

Jag är stolt över våra lokala redaktioner. På 37 orter över hela Sverige arbetar medarbetare för att göra väsentlig journalistik som bidrar till en fungerande lokal demokrati. Nu spetsar vi nyhetsjournalistiken och låter fler människor enkelt ta del av vårt innehåll digitalt.  

Satsningar och förändringar i korthet:  

·         Tydligare journalistisk riktning där de viktigaste nyheterna lokalt fördjupas samtidigt som vi ger en enkel nyhetsöverblick av andra händelser.  

·         Fler lokala reportrar och ett nytt samarbete med Uppdrag granskning ger utrymme för fler nyhetsfördjupningar och snabba grävjobb lokalt.  

·         Ett lokalt kompetenscenter med fem specialister på digital video skapas för att nå ännu fler målgrupper.  

·         Lansering av nya TV-sändningar med ny scenografi, grafik och vinjetter i höst. Det är specialiserade TV-redaktörer och profilerade programledare som ansvarar för sändningarna.  

·         Organisationsförändring som innebär färre chefer och ett stärkt lokalt utgivarskap.  

·         Ingvar Näslund får en ny roll som biträdande programchef för lokala nyheter. Johan Everljung och Lena-Marie Bergstrand får nya roller som nyhetschefer för online respektive TV. Anna Olsson Werkström blir administrativ chef. Tillsammans med de lokala redaktionscheferna bildar de en ny Sverigeledning under programchef Christina Ågren.

  • PUBLICERAD 22 Maj 2019 - 13.24
  • Anne Lagercrantz, chef nyhetsdivisionen