SVT sjösätter projektet "Mitt land pratar"

Tänk om vi inte är så splittrade som vi tror. Tänk om det är så att vi i media – inte minst vi på SVT – upprepat frasen ”ett polariserat samhälle” så många gånger att vi tappat fokus på en publicistisk möjlighet. Tänk om vi bara tappat förmågan att lyssna och i ivern över alla nya möjligheter att uttrycka oss glömt hur spännande det kan vara att förstå en rakt motsatt uppfattning, trots att det inte får oss att hålla med. Kanske är det själva samtalet som är trasigt. En hel del tyder på det. Det saknas i vart fall inte vittnesmål om ett tröstlöst debattklimat, medvetna eller omedvetna missförstånd och en känsla av att inte nå fram och faktiskt inte heller bli klokare av att lyssna på en debatt.

I sak kan vi konstatera att förutsättningarna för åsiktsutbyte i medielandskapet i grunden är förändrade. Sociala medier på globala plattformar är idag världens mest kraftfulla medier för att skapa och påverka opinioner. Till en början såg det ut att rymma en hisnande möjlighet för det demokratiska samtalet och debatten. I dag har de utvecklats till ett komplext problem. Få såg det till en början, men i dag är det uppenbart hur sociala medier är byggda för att manipulera våra beteenden. Metoden beskrevs först som ”engagemang”, eller mer preciserat med modernare ord som ”likes”, ”delningar” och ”kommentarer”. Verkligheten är medieplattformar som manipulerar ditt beteende för att uppmuntra starka känslor. Resultatet är ett perfekt recept för polarisering. Det var aldrig avsikten. Målet var egentligen att få dig att spendera tid på plattformen och samla information om dig och ditt liv genom spårning och övervakning. Kombinationen har visat sig vara en historiskt stark affärsmodell. Det nya medielandskapet växte fram genom att komma djupt in i en av de starkaste mänskliga drivkrafterna – att få tillhöra. För att uppnå det måste möjligheten att inkludera och exkludera finnas. Nyord skapades; frienda och unfrienda eller följa och avfölja. Energin i nätverken bestod som i alla mellanmänskliga relationer av känslor. Ilska, rädsla och hat är några av de starkaste, mest drivande känslor vi är förmögna till. Kärlek är ännu starkare, men har visat sig vara svårare att digitalisera än hat. Någonstans här kan orsaken ligga till det trasiga offentliga samtalet. Vi kan i vart fall konstatera att förutsättningarna för opinionsjournalistik för alltid är förändrade av detta.

Så vad gör vi? Det vore möjligen typiskt, men också förmätet att påstå att vi på SVT har hela svaret på den frågan... Men vi har nu en idé om att utveckla opinionsjournalistiken. Den utgår från att polariseringen och digitaliseringen av opinionsbildning kan ses som en unik möjlighet för SVT, men kräver nya format. Med start i höst initierar vi därför ett omfattande projekt i samarbete mellan samhällsredaktionen i Göteborg, SVT Nyheter i hela landet och kommunikationsavdelningen.

Tanken är inte att undvika tidens brännande frågor, utan tvärtom nyttja kraften i dem för att skapa ett nytt samtal. Det publicistiska målet är inte att enas, eller övertyga den andre om rättfärdigheten i den egna uppfattningen. Målet är att tydliggöra varför man tycker som man gör, lyssna på en rakt motsatt uppfattning och pröva sina bästa argument mot meningsmotståndarens bästa argument utan rädsla för att ”förlora”. Debatt helt enkelt, men i ordets faktiska mening.

Arbetsnamnet är ”Mitt land pratar”. Det kanske det inte heter när utvecklingen är klar, men arbetsnamnet är ingen slump. En viktig och konkret förebild finns hos den tyska tidningen Die Zeits digitala redaktion och deras projekt ”My country talks”. På deras sajt initierades en-till-en-samtal mellan människor med totalt olika uppfattningar i en fråga. Resultatet blev en stor mängd samtal och journalistik kring stora och brännande ämnen. En framgångsfaktor i projektet är spetsiga, kontroversiella och relevanta frågor. Spänningen ligger inte i att se två meningsmotståndare drabba samman och ytterligare glida isär på grund av sina olika uppfattningar. Syftet är att få människor att verkligen lyssna på varandra.

Satsningen blev en kraftfull succé för att de lyckades med just detta. Die Zeit har nu gjort satsningen 4-5 gånger och åstadkommit över 8 000 möten. City University of New York gick med i projektet, liksom Robert Busch foundation. Google finansierade utveckling av mjukvara. Der Spiegel, Danmarks Radio, Financial Times, Huffington Post, La Republicca, Helsingin Sanomat och NRK i Norge jobbar nu med sina versioner av projektet.

SVT Nyheter ligger nu i startgroparna för att utveckla en svensk version med möten såväl en-till-en som i större format. Förutsättningarna är minst sagt spännande. När våra team fått mjukvaran på plats i vår plattform finns startpunkten för att låta människor med olika uppfattningar mötas kring en fråga. Du behöver inte följa någon, än mindre avfölja. Vi finns på 37 orter och i våra redaktioner över hela landet finns potentialen till att arrangera möten människor emellan i verkligheten. Så här långt ser vi möjligheten till spännande samtal om brännande ämnen som kommer att generera journalistik både lokalt och riks. Vi planerar start under senhösten och alla som vill är välkomna att delta. Ingen information om dig samlas annat än den du avsiktligt ger SVT. Inget av det sparas och inget av den informationen ges till någon tredje part.

”Mitt land pratar” är alltså journalistik, Sverigespegling och ett demokratiprojekt som kommunikation. Men en stor och helt central fråga återstår:

Vad är det här för tv-program?

Den frågan går till SVT Göteborg. Projektet kan ses som research för utveckling av tv-program och vi kopplar därför ihop SVT Nyheter med Samhällsredaktionen i Göteborg. Den erfarenhet som byggts över många år i SVT Göteborg i programformat som Debatt och Opinion Live är mycket värdefull i sökandet av svaret på frågan om tv-format. Instinkten att gå mot det folkliga tilltalet, förmågan att formulera och gå rakt på de kontroversiella frågorna och inte minst den programutveckling som skett senaste året med direktlänk och två-kamerasystem från helt andra miljöer än vi är vana att se i ett alltmer polerat och stiliserat tv-landskap är saker vi vill bygga vidare på.

Vi vill nu hitta ett helt nytt programformat, utanför studior och konventioner. Debatten lever över hela landet och i dag på många plattformar, Sverige är för stort för en studio. Programutvecklingen startar därför nu i Göteborg med målet att ersätta Opinion Live med ett helt nytt program efter årsskiftet. Kan en studio vara ett köksbord, en korvkiosk eller en bensinmack i Kiruna? Vi får se när vi kommit vidare. Men klart är att utvecklingen kommer med ett erbjudande till dig: Hitta någon att diskutera med under vettiga premisser, någon som tycker precis tvärtemot det du själv tycker, med värderingar som står långt från dina egna och ett liv som skiljer sig från ditt. Om du vill kan det stanna där. Om du vill har du en möjlighet att nå ut till en stor publik i Sverige. Om vi lyckas har vi tillsammans bidragit till ett Sverige som är mer nyfiket och insatt.

Jan Helin, programdirektör