När samhället sätts på prov

SVT:s vd Hanna Stjärne om mediebevakningen av sommarens skogsbränder. Enligt en ny undersökning från Novus hade de boende i de branddrabbade områdena högst förtroende för public service bevakning.

Sommaren var överflödande varm och nyhetsintensiv. Brandrök och oro blev många svenskars följeslagare. Ett stort antal bodde nära bränderna och var direkt berörda, andra hade vänner och familj som var drabbade. Människor över hela Sverige följde rapporteringen på håll som ”vanliga” nyhetskonsumenter. En sak är tydlig: extremt väder och bränder skapar ett omfattande och ibland akut informationsbehov.

Hur fick svenskarna veta vad som hade hänt? Hur tog de del av nyhetsrapporteringen? Opinionsinstitutet Novus har på uppdrag av SVT och Sveriges Radio undersökt saken. Några saker sticker ut: ”Vanlig tv” och ”Vanlig radio” var tillsammans med ”Tidning i mobilen” de huvudsakliga källorna till information. Bland de som var direkt berörda av bränderna var ”Vanlig tv” och ”Vanlig radio” den främsta källan. Boenden i de drabbade områdena uppgav att SVT och P4 gav den bästa informationen om bränderna och deras utveckling.

Novus-undersökningen ger intressant vägledning om vad som är viktigt för svenskarna under stora nyhetshändelser. Man vill ha snabb information, trygghet och stöd, man vill ta del av människors egna berättelser och man vill ha granskning och fördjupning. Samtliga dessa behov ansåg svenska folket att SVT och P4 bäst hjälpte till med. SVT var källan som de boende i brandområdena litade mest på, tätt följd av P4.  

Undersökningen bekräftar att vid stora nyhetshändelser, då söker man sig till public service. Framförallt SVT, med P4 på andra plats, står starka som informationskanaler men även sociala medier spelar en viktig roll, inte minst när det gäller möjligheten att själv lämna information.

SVT har ett säkerhets- och beredskapsuppdrag som sträcker sig från VMA, Viktigt meddelande till allmänheten (ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser) till att vi har en särskild funktion om det värsta skulle inträffa – om Sverige skulle hamna i en krigssituation. För att vi ska kunna uppfylla beredskapsuppdraget behöver publiken ha många vägar till SVT, via olika plattformar.  Nästan nio av tio i Sverige tittar på något från SVT varje vecka, långt mer än för andra medieföretag, och de allra flesta tittar både på ”vanlig tv” och SVT Play eller SVT Nyheter online. De senaste åren har också den grupp som väljer att bara ta del av SVT digitalt vuxit oerhört snabbt och närmar sig 1,5 miljoner svenskar varje vecka. Det märktes tydligt under skogsbränderna i somras. Då slog SVT:s digitala nyhetstjänster alla tiders användarrekord.

SVT finns på 34 orter runtom i landet, från Kiruna och Övertorneå i norr till Malmö och Karlskrona i söder. Public service finmaskiga nät har möjlighet att fånga upp röster från hela Sverige och fungerar som en samlande kraft. Det blir viktigare och viktigare – inte minst när skogarna brinner, hus och hem hotas eller när samhället sätts på prov på andra sätt.

Här kan du läsa hela undersökningen Pdf, 1.5 MB.

Undersökningen är byggd på 3702 intervjuer, som har genomförts mellan 31 juli och 17 augusti 2018.