Svar på frågor om UG:s granskning

Inför sändningen av UG:s granskning av MeToo startades en organiserad mailkampanj riktad till mig. Under ett par dygn tickade med mycket jämna mellanrum 150 – 200 mail in i min mailbox med exakt samma formuleringar. Jag har inte velat besvara frågorna innan programmet är publicerat. Det är det nu. Nedan hittar ni mina svar på frågorna i mailet, exakt som de var formulerade.

Bästa Jan Helin,

Önskar svar på några frågor gällande UG och Fredrik Virtanen/Cissi Wallin Blomberg:
Vad är det för ”sanning” som ska avslöjas av ditt tv-team? I propån för programmet nämns det som om det finns en ”sanning” som inte tidigare nämnts.

Du ställer frågan före programmet har sänts. Jag kan inte svara på det. Som programdirektör är jag inte inne i enskilda redaktionella beslut som vad vi ska granska, eller vad ett enskilt program ska handla om. Redaktionell integritet är viktigt också mot en ledning. Det gäller inte minst program som gör granskande journalistik. Jag är som programdirektör ansvarig för att vi gör programmet Uppdrag granskning. I den rollen ställer jag mig också helt bakom principen att den redaktionella ledningen för UG är helt fria att välja vilka ämnen de anser värda att ta upp och granska. Ansvarig utgivare för programmet är Ulf Johansson.

Att utredningen är nedlagd har varken friat eller fällt FV. Det vet du säkert.

En utredning läggs ner för att en åklagare inte anser att bevisningen håller för ett åtal. Det betyder att den som varit föremål för en förundersökning som lagts ned är friad från misstankarna. Det är ett minst lika starkt friande som att bli friad via en huvudförhandling i en rättegång. Detta är en viktig princip för en rättsstat. Att kunna skilja på anklagelser och formella misstankar från rättsvårdande myndigheter är en viktig insikt för rättsmedvetandet. En rättsprocess handlar inte om vad som är sant, det handlar om vad som kan bevisas.

Är det lämpligt/förenligt med opartiskhet att sända programmet innan förtalsrättegången är genomförd och dom fallit?

Det är två olika saker. UG granskar journalistiken kring Metoo och de ansvariga utgivare i medierna som var ansvarig för den. Förtalsmålet har inte med det att göra, utan med frågan om de påståenden som gjordes och fick stor spridning i sociala medier var brottsliga eller inte.

Är det verkligen lämpligt att du som ansvarig på SVT gör ett helt program om en fd kollega som du arbetat med på Aftonbladet med i många år? Mitt under pågående förundersökning?

Det är korrekt att Fredrik Virtanen är en mångårig kollega och vän till mig via min förra arbetsplats Aftonbladet och Schibsted. Med det är redaktionen på Uppdrag Granskning som gör programmet och tar beslut om vilka ämnen och personer de granskar. Det gör de helt oberoende av mig. Som programdirektör beslutar jag om SVT ska göra program som Uppdrag Granskning och vilka resurser vi ska lägga på det. Jag beslutar inte om de enskilda granskningar som redaktionen sedan gör. Jag har verkat länge i media och känner väldigt många i denna bransch. Att låta hänsyn till det styra vad en självständig redaktion ska granska eller inte granska är både otänkbart och orimligt.

Enligt mitt förmenande är det jäv. Hur ställer du dig till det?

Jag tycker att det är ett felaktigt påstående eftersom jag inte haft något att göra med det redaktionella beslutet att granska just denna historia.

Står du bakom Lina Makbouls intervjumetod hon använde sig av mot Cissi Wallin Blomberg? Okunnigt, fördömande och mycket arrogant. Trots allt vet bara två personer vad som hänt ingen av dem var Lina Makboul. Ändå var det pinsamt uppenbart vad hon trodde. I det utsatte hon någon som kan vara ett offer.

Jag står helt bakom Lina Makbouls sätt att göra sitt jobb. Jag delar inte er uppfattning om hur intervjun gjordes.

Enligt uppgift ska Lina Makboul vara vän med Fredrik Virtanen. Vad är din åsikt kring lämpligheten att en kompis till Fredrik Virtanen granskar anklagelserna mot honom?

Jag känner inte till det alls. Jag har bara noterat att den uppgiften dementerats.

Är det verkligen SVTs sak att agera domstol? Att låta journalistens egna åsikter lysa igenom. Jobbar Lina åt sig själv eller åt SVT?

SVT agerar inte domstol. Vi gör en relevant granskning av journalistiken och utgivarna kring ett av de mest uppmärksammade enskilda fallen i media under Metoo. Det är bland annat därför SVT finns, för att göra oberoende granskningar. Min uppfattning – när vi nu alla haft möjlighet att se det faktiska programmet - är att detta var en helt faktabaserad granskning där journalisten grävde i ett antal detaljer som är bärande för pressetiken. Lina Makboul jobbar självklart för SVT.


Är det alls någon nyhet att det i olika kampanjer finns avarter som tar tillfället i akt och gör sig synliga med diverse lögner. Att #metoo skulle vara något undantag kan ingen tro på.

Jag förstår inte frågan.

Stödjer inte SVT kampen mot våld och övergrepp mot kvinnor? Stödjer inte du och din personal era egna #metoo?

SVT är ett bolag som lyder under radio- och tv-lagen. I demokratiparagrafen slås fast att ”programverksamheten som helhet ska präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.” Det är den sakliga beskrivningen av hur SVT som bolag kan sorteras in på rätt sida mänskligheten i kampen mot våld och övergrepp mot kvinnor. Vi gör allt vi kan för att stödja de medarbetare som råkat illa ut. Det betyder dock inte att vi inte också kan bedriva oberoende journalistik och granska hur medier hanterade pressetiken under tryck från en unik kampanj i sociala medier.

Jan Helin, programdirektör

PUBLICERAD 31 Maj 2018 - 13.53