Utmaningen till oss själva och publiken: Fler perspektiv!

SVT:s vd Hanna Stjärne om tankarna bakom satsningen.

Tittar du på SVT den närmsta tiden kanske du kommer mötas av små korta filmer som  har temat ”Fler perspektiv”. Du hittar dem här Länk till annan webbplats. och här Länk till annan webbplats.

Varför har vi gjort filmer om fotbollar och varmkorvar kanske du undrar? Själva filmerna är ett sätt att illustrera hur något som vid en första anblick är lätt att tolka, ofta kan representera något mer än det uppenbara. Ett sätt att påminna såväl oss på SVT som dig som tittar att det alltid finns fler historier och fler perspektiv och hur viktigt det är att sätta sig in i andras tankar och associationer. Vår förhoppning är att väcka en nyfikenhet på möjligheterna att se saker och skeenden utifrån fler vinklar. Och inspirera till viljan att ta reda på mer.

Med filmerna vill vi utmana oss alla att ta till oss fler perspektiv. 

SVT satte förra året en ny vision: Vi vill bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna och insatta. Hur gör man det bäst i dessa tider? Tiden vi lever i är ju egentligen ganska motsägelsefull: Vi har tillgång till mer information än någonsin tidigare, samtidigt som vi ibland tenderar att ta till oss information som bekräftar vår världsbild och stödjer det som vi redan tycker. Och det är lätt att tänka att detta – att vara selektiv i sitt sätt att ta till sig information – är något som andra sysslar med. Inte jag och inte mina vänner. Men det gäller oss alla. Vi är alla mindre kritiska till sånt som vi själva gillar, det är ett vetenskapligt faktum. Och det är egentligen ganska logiskt: Det är tryggt och varmt i min bubbla, och det är skönt att få känna att ”det jag tycker är rätt”. Dessutom är det svårt att själv välja vilken information som man tar del av då algoritmer och våra ofta omedvetna beteendemönster styr mycket av vad vi exponeras för online.

Om vi slutar vara nyfikna på varandra och ta in fler perspektiv riskerar polariseringen att öka. Och i förlängningen kan det leda till ett samhälle där förståelsen för och tilliten till varandra, blir mindre. 

Det är ok att vi tycker olika. Men vi måste börja lyssna på varandra. För trots våra olika åsikter och bakgrunder så delar vi ett gemensamt projekt – Sverige. 

Hanna Stjärne, vd SVT