Journalistik med konsekvenser

Igår sändes den tredje och sista episoden av Dokument Inifrån: ”Fallet Kevin”. Jag uppmanar alla som missat att titta, det är en helt unik skildring av ett av Sveriges mest uppmärksammade rättsfall.

Två bröder, 5 och 7 år gamla, pekades 1998 ut som ansvariga för mordet på 4-årige Kevin och Dan Josefssons granskning blottlägger ett förfarande som förskräckande. Förundersökningen öppnades på nytt efter att både SVT och Dagens Nyheter börjat granska fallet och vi har ännu så länge bara sett början av det rättsliga efterspelet.

SVT:s serie har väckt stor uppmärksamhet och fått ett enormt genomslag hos publiken. Naturligtvis väcker innehållet starka känslor. Vem som helst kan identifiera sig med värnlösheten hos barnen och deras föräldrar och samtidigt har publiceringen föranlett ett starkt ifrågasättande av polisarbetet och rättssäkerheten.

Varken SVT eller någon annan granskare kan eller ska göra rättsväsendets jobb i fråga om att fria eller fälla i juridisk mening.  Däremot kan journalistiken göra en helt avgörande insats när det gäller sanningssökande och blottläggande av bedrägligheter och maktmissbruk. Vi ser det gång på gång, listan med avgörande granskning från såväl SVT som våra kollegor på tidningarna, Sveriges Radio, TV4 och andra kan göras lång.  Dokument Inifråns ”Experimenten” om Macchiarini och Uppdrag Gransknings ”Panamadokumenten” är bara två av det senaste årets exempel på den typ av journalistik som få stora efterverkningar – inom näringsliv, offentlig förvaltning eller den rättsstat som har i uppgift att skydda individen mot övergrepp från staten självt.

Det är ett gott betyg åt journalistkåren att den förmår producera och åt vårt samhälle att det förmår härbärgera omfattande granskande rapportering. Att känna stolthet och tacksamhet över detta ska dock inte ske utan att i samma andetag se farorna – journalistik är under ständigt tryck från såväl ekonomiska förutsättningar som krafter som vill motarbeta den oberoende journalistiken.

Det finns många som gjort anspråk på att definiera journalistikens credo, två av dem är Bill Kovach och Tom Rosenstiel. De skriver att journalistens första förpliktelse är mot sanningen, journalistens första lojalitet är till medborgarna och journalistens disciplin är verifiering. Det finna många avslöjanden där dessa kriterier lyser med full kraft, ett strålande exempel just nu är ”Fallet Kevin”. 

  • PUBLICERAD 18 Maj 2017 - 16.01