Teckenspråkstolkningen skulle ha kommit igång snabbare

SVT har fått kritik för att vi i för liten utsträckning teckenspråkstolkade utsändningarna efter fredagens terrordåd på Drottninggatan. Vi beklagar att vi inte räckte till för hela vår publik. Vi tänker då särskilt på den döva publiken där svensk text inte är ett fullgott alternativ för att tillgodogöra sig information, skriver programbeställare Helena Olsson och programchef Christina Ågren.

Foto: Jessica Gow/TT

Vi ser nu över teknik, organisation och rutiner för att bli än mer snabbfotade och bättre klara nyhetsuppdateringen till den döva publiken. 

Olyckligtvis hade vi inte tillräckligt med personal i Falun (där specialistkunskapen för teckenspråkstolkning finns), för att klara det höga trycket med både nyhetsbevakning och tolkning direkt från start när dådet inträffad under fredagseftermiddagen. Vi prioriterade då att stärka Nyhetsteckens redaktion fram till dess att vi kunde starta teckenspråkstolkningen.

Vi försökte även att få igång teckenspråkstolkningen på andra orter för att starta tidigare. Stockholm hade varit den mest naturliga redaktionen, med närheten till riksnyheterna, men Stockholm var i princip helt avstängt på grund av händelserna och vi lyckades inte få in teckenspråkstolkar dit.

Det har också kommit reaktioner från döva i samband med den snabbt insatta inofficiella manifestationen i söndags. Många var upprörda över att SVT inte filmade tolken som fanns på scen. SVT kan bara beklaga att vi inte hade tillräckliga produktionstekniska resurser tillgängliga eller löste det på ett bättre sätt.

Inför den officiella minnesceremonin igår (måndag 10/4) bjöds SVT in i planeringen i ett tidigt skede vilket gav oss möjlighet att säkra upp tolkresurs och erbjuda teckenspråkstolkning i tv-rutan.

Vi är i en avslutade fas av en större en översyn av såväl teknik, organisation som rutiner för tolkuppdragen som ska göra SVT mer snabbfotade framöver. Bland annat har vi en alternativ studiolösning på gång i Falun. Men förutsättningen är förstås att det finns tolkar tillgängliga. Det gjorde det inte i helgen och det är något vi måste se över och säkerställa bästa förutsättningar framåt.

Samtidigt kan vi tyvärr inte garantera teckenspråkstolksservice i alla oförberedda situationer, som i denna typ av akuta nyhetslägen. Vi eftersträvar dock att vi i kombination med den service som textningen innebär ska kunna erbjuda både hörande och icke hörande bästa möjliga nyhetsleverans även i skarpa nyhetslägen.

Det vi upplevde i fredags var ett extremt nyhetsläge med ett enormt behov av information i en ny mediasituation som ställer nya krav på hela företaget. Vi har fått många frågor och synpunkter på arbetet i helgen såväl från publik som personal och kommer självklart ta med dessa så väl i översynen som i utvärderingen som kommer att göras.

Helena Olsson, programbeställare SVT

Christina Ågren, programchef för SVT:s lokala nyheter och minoriteter

  • PUBLICERAD 11 Apr 2017 - 14.14