Därför sänder SVT en serie om självmord

Den 20 april är det premiär i SVT för samhällsserien 30 liv i veckan. Det är en serie om självmord, med Anne Lundberg och Sofia Helin som programledare. Här skriver programbeställare Helena Olsson om varför SVT sänder serien.

Sofia Helin och Anne Lundberg. Foto: Janne Danielsson/SVT

Rapportera aldrig om självmord. Den inställningen har länge väglett varenda nyhetsredaktion och präglar de flesta reportrar. Anledningen har naturligtvis varit välmenande - vi har vilat tungt i föreställningen om att självmord smittar, dvs. om vi rapporterar om självmord så riskerar vi att inspirera till självmord. 

Det tog flera år för oss på SVT att våga låta oss förflytta från vårt initiala nej tack till serien, till att nu förstå att vi genom att tala om självmord kan göra nytta.  

Vi har inför serien haft ett nära samarbete med personer med egna erfarenheter av självmord, suicidforskare, läkare specialiserade på suicidprevention, anhörigföreningar och några av de största organisationerna för suicidprevention. Den så kallade ”smittorisken” är ett samband som ny forskning inte har kunnat påvisa. Att öppet tematisera självmord och öka människors kunskaper kan tvärtom förhindra självmord, vilket också WHO slår fast. 

Den stora utmaningen ligger däremot i hur vi talar om det. Att tala om självmord kräver kunskap, varsamhet och en avsikt att hjälpa – oavsett om det handlar om nära relationer eller offentligheten. Och en enkel och viktig regel är t ex att aldrig beskriva tillvägagångssätt. 

Huruvida vi ska rapportera om självmord som dödsorsak är naturligtvis en fråga som därmed inte har ett självklart svar, den måste besvaras med både den dödas och anhörigas integritet i beaktande. Men vi har under arbetet med den här serien lärt oss att vi kan låta människor med egna erfarenheter komma till tals och det går att prata balanserat om självmord med preventiva effekter.

Inför att serien ska sändas har ett trettiotal personer på SVT gått en internutbildning - nyhetsreportrar, ansvarig utgivare, kommunikatörer och medarbetare från Tittarservice och växeln har fått kunskap och riktlinjer för att SVT ska agera ansvarsfullt, inte bara i serien, utan också i nyhetsrapportering och kommunikation med tittare och andra medier i samband med publiceringen. 

Titta gärna på serien när den drar igång 20 april, och diskutera med oss.

  • PUBLICERAD 11 Apr 2017 - 14.40
  • Helena Olsson, programbeställare