Viktig uppgift visa ny opinionsbildning

SVT Nyheters ansvarige utgivare om opinionsbildning i sociala medier.

Foto: Timur Emek/TT

På svtnyheter.se har vi gjort en bred genomgång av olika exempel och också vilka följder den nya opinionsbildningen kan få. Vi har låtit ansvariga på polisen beskriva vilka problem Facebooksidan Stöd svenska polisen innebär för polisorganisationen. Vi har också visat att just den sidan betalar för att inläggen ska synas i flödet hos socialdemokraternas följare.

Vi har också belyst Facebooksidan Rädda vården som är en annan snabbt växande Facebooksida och vars inlägg delas av Stöd svenska polisen. Vi har också redovisat att det är den förre moderatpolitikern Fredrik Antonsson som driver sidan.

Den publiceringen Länk till annan webbplats. har SVT fått kritik för. Men det är viktigt att påpeka att Fredrik Antonsson redan tidigare i sin egen blogg Iotakt och på sin öppna Facebooksida upprepade gånger uppmanat sina följare att bli medlemmar i Rädda vården. På den Facebooksida som är kopplad till bloggen Iotakt beskriver han sig som en politisk bloggare som fungerar som ”en gränslös och viral ledarsida på metamfetamin”. Det är i den egenskapen som politisk opinionsbildare med flera plattformar under olika varumärken, som SVT Nyheter ställt frågor till honom.

Vår ambition med hela den här publiceringen har som sagt varit att visa på olika exempel på den här nya formen av opinionsbildning. Rädda vården är ett sådant exempel och i vår publicering har också Fredrik Antonsson fått utveckla sin syn på varför han startat sidan och vad han vill med den.

Vi har dessutom låtit olika aktörer inom vården kommentera Länk till annan webbplats. sidan och berätta hur de ser på innehållet. Min uppfattning är att det är en viktig uppgift för public service att undersöka och rapportera om de nya vägar som opinionsbildningen tagit. Vi har bara sett början på den här utvecklingen, under valåret nästa år kommer vi med all säkerhet möta ännu fler exempel och ännu fler nya metoder i användningen av bland annat sociala medier i opinionsbildningen.

  • PUBLICERAD 3 Apr 2017 - 16.12