Behovet av oberoende journalistik större än någonsin

Public service-bolagens vd:ar i gemensamt inlägg. Texten även publicerad i Svenska Dagbladet.

Medie-vd:arnas utspel Länk till annan webbplats.i SVD saknar samhälls- och publikperspektivet. Idag är nätet en av de främsta arenorna för det demokratiska samtalet, och behovet av saklig och oberoende journalistik på internet har aldrig varit större. Vi ser att debatten polariseras och att desinformation lätt får fäste.

Public service och kommersiell media behöver i detta läge göra gemensam sak för att bibehålla svenska folkets förtroende för seriösa medier. Svenska folket behöver MER opartisk och saklig journalistik på nätet, inte mindre. Desinformation, polarisering och bristande tilltro till media riskerar att underminera demokratin. Det är på allvar nu. I våra samtal med lyssnarna och tittarna märker vi att många är oroade över denna utveckling och att de vill ha ännu mer från oss. Vår publik finns i allt högre utsträckning på nätet, och utvecklingen går i svindlande hastighet.

Processen kring sändningstillstånden är ett viktigt tillfälle att diskutera public services roll. Vi välkomnar den debatten. Att i detta läge verka för att inskränka public service och hävda att vårt uppdrag ska begränsas till marknätssändningar, det är inte att ta ett samhällsansvar. Det är att blunda för en utveckling där mycket av det som vi kanske tar för givet, som det demokratiska samtalet, står på spel.

Dessutom skjuter man åt fel håll: den senaste stora oberoende undersökningen om public services marknadspåverkan konstaterade att vi i huvudsak har en positiv inverkan på mediemarknaden. Mer än hälften av medlen för public service går redan idag till externa aktörer, inte minst fristående produktionsbolag och utomstående medverkande.

Som enda exempel på hur public service ”konkurrerar” hänvisar debattörerna till en annonsering som skedde av misstag, där SVT:s Facebook-konto i en post köpte synlighet hos Sportbladets läsare till en kostnad av cirka 700 kronor. Vi ska inte rikta våra inlägg mot andra varumärkens följare. Här blev det fel men det är viktigt att vara medveten om proportionerna i debatten.

Låt oss istället ytterligare utveckla vårt samarbete. Vi behövs alla och har ett viktigt jobb att göra framöver för att stärka journalistiken och vårt demokratiska samhälle.

Cilla Benkö, vd Sveriges Radio

Hanna Stjärne, vd SVT

Christel Tholse Willers, vd Utbildningsradion