Förtroende kräver öppenhet och tydlighet

Nu blir det enklare att se om det är nyhetsmaterial, en kommentar eller en debattinlaga som publicerats digitalt.

I en digital värld kan det vara svårt för publiken att förstå vad det är typ för artikel eller inslag de tar del av. Vi har i tv varit vana vid vinjetter och programledare som presenterar nyheter i ett sammanhang. Idag tar vi ofta del av nyheter ”styckevis” på olika plattformar och då saknas kontexten. Därför lanserar Utgivarna i dag ett antal riktlinjer för digitala publiceringar. Om detta skriver jag och elva andra mediechefer i en debattartikel Länk till annan webbplats. som är publicerad i ett 20-tal tidningar. 

Svenska folkets förtroende för SVT är högt och stabilt (Förtroendebarometern 2016). Men förtroendet kan aldrig tas för givet utan måste förtjänas varje dag och i varje publicering. Publiken ska kunna lita på att det som kommer från SVT är sakligt och opartiskt. Och vi behöver bli bättre på att berätta om de överväganden vi har gjort. 

Flödet av information har aldrig varit så stort som i dag. Men detsamma gäller även flödet av desinformation. Tittarna, lyssnarna och läsarna försöker sortera och navigera i en störtflod av intryck och källkritik och kvalitetssäkring blir alltmer centralt. Därför är Utgivarnas initiativ så viktigt. Att bibehålla svenska folkets höga förtroende för medier är vår gemensamma utmaning – oavsett om vi är licensfinansierade eller kommersiella. 

På SVT diskuterar vi ständigt med tittarna, både i sociala medier, per telefon och genom personliga möten. I våra samtal lyfter publiken gång på gång upp just sakligheten och opartiskheten som det absolut viktigaste för public service. Men det är också detta som väcker mest frågor och synpunkter. 

Hur kan vi bli öppnare och tydligare? 

Den som använder SVT behöver också få veta mer om hur vi jobbar. Hur sker nyhetsvärderingen? Vilka får komma till tals i en fråga och varför? Varför publicerar vi ibland namn på misstänkta brottslingar och ibland inte? Vart kan man vända sig om man tycker att vår rapportering brister? 

Under mars introduceras en tydligare märkning av SVT:s journalistik, i enlighet med Utgivarnas riktlinjer. Du ska då enkelt kunna se vad det är för typ av innehåll som du tar del av.  Är det nyhetsmaterial, en analys från någon av våra kommentatorer eller en debattinlaga? Det kommer också tydligt framgå vilka ramar som anger villkoren för SVT:s verksamhet - och hur du kan komma i kontakt med oss om du har frågor eller synpunkter. 

Hanna Stjärne, vd