Det finns många debatter om public service

Alla debatter handlar inte om public services marknadspåverkan, skriver SVT:s strategichef Jimmy Ahlstrand.

Hur ser ni på debatten om public service? Så lyder ofta frågan från andra personer i mediebranschen. Vilken debatt? Brukar jag svara.

Det är inte för att jag ignorerar Jeanette Gustavsdotter (Tidningsutgivarna), Sofia Olsson Olsen (Aftonbladet), Thomas Mattson (Expressen) och andra kommersiella publicister och låtsas som att det inte finns någon debatt om public service.

Min poäng är att det inte finns EN debatt om public service. Det finns flera.

Av kommersiella mediebolag kan man få intrycket att allt handlar om vår marknadspåverkan. Det är det perspektiv som ligger närmast för handen för ett vinstdrivande bolag. Mest handlar deras synpunkter om vad vi inte ska göra. Vi ska inte göra nyheter på nätet. Vi ska inte göra underhållning. Vi ska inte ha ett debattprogram med debattsajt. Vi får inte använda text för att göra våra nyheter lättillgängliga för användarna. Vi ska inte finnas i sociala medier.

Men andra aktörer har andra perspektiv. När jag träffar lärare är de ofta upptagna med hur de kan använda våra program i undervisningen, och hur de kan få rättigheter för det. När jag träffar filmskapare så vill de att vi tar ett mer aktivt engagemang inte minst i utvecklingen av nya program. När jag träffar funktionshindrade, så vill de debattera vad som är en rimlig kvalitet och omfattning i våra tillgänglighetstjänster. När jag träffar olika ungdomsorganisationer är den vanligaste frågan varför de inte kan få se våra program i sociala medier.

Ofta så vill man i de andra debatterna, de som inte drivs av kommersiella medieföretag att vi ska göra mer. Mer för att möta fördumning och intolerans, mer för att skapa sammanhållning och förståelse, mer för att bilda och informera och också mer underhållning. (Eller i alla fall roligare.)

När jag är ute och träffar människor runt om i Sverige så säger de väldigt sällan att de vill att vi ska sluta göra nyheter från deras region. De vill att vi ska göra mer, för att spegla Sverige i all dess komplexitet, för att belysa olika samhällsproblem och granska de som behöver granskas. Och de vill definitivt ha oss digitalt.

Jag är glad att så många bryr sig om vad vi gör och har så många åsikter. Den dagen ingen bryr sig om vad public service gör så har vi förlorat vår mening.

Jimmy Ahlstrand, strategichef

  • PUBLICERAD 14 Feb 2017 - 12.56