Kommersiella varumärken i SVT – vad gäller?

Det är en fråga som förbryllar en del. Albert Svanberg, SVT:s chef för programetik, reder ut frågan.

För en dryg vecka sedan såg jag en artikel Länk till annan webbplats. om Pia Sundhages besök i Gomorron Sverige och en övertejpad logotyp, en artikel som berättade något om något – dock är jag inte riktigt säker på vad. Det är en sak att det uppmärksammas när SVT bryter mot de regler vi har att följa och fälls i Granskningsnämnden Länk till annan webbplats. - det som nu hände var det motsatta.

Vad gäller egentligen för kommersiella varumärken i SVT-program? Frågan dyker upp då och då, den engagerar och ibland, märker jag, förbryllar den.

Paragrafen om otillbörligt kommersiellt gynnande finns i radio- och TV-lagen och lyder: ”Program som inte är reklam får inte otillbörligt gynna kommersiella intressen. Det innebär att programmet inte får
1. uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller innehålla andra säljfrämjande inslag, eller
2. framhäva en vara eller en tjänst på ett otillbörligt sätt.”

Kopplat till den här regeln finns en rad praxis till följd av beslut i Granskningsnämnden (GRN) för radio och tv. En grund är att ”ett gynnande av kommersiellt intresse kan accepteras om det är motiverat av informations- eller underhållningsintresse”. Det är alltså fullt möjligt för SVT att gynna ett kommersiellt intresse – det är det otillbörliga gynnandet som inte är tillåtet. Det är en avgörande skillnad.

En annan viktig grund är huruvida det är en miljö som SVT helt råder över – då ställs särskilda krav på restriktivitet med exponering av varumärken eller logotyper jämfört med en miljö SVT inte har kontroll över.

Det här är två exempel på förutsättningar som konkret betyder att ibland kan logotyper visas i bild – ibland inte. Det är inte inkonsekvens utan olika förutsättningar.

Samtidigt är bedömningarna många och inte alltid enkla. Praxis från GRN täcker mycket men inte allt.

När Pia Sundhage gästade Gomorron Sverige och hade kläder på sig med OS-truppens klädsponsors logotyp så fick redaktionen åtgärda detta. Miljön var SVT:s egen studio som vi helt styr och lösningen blev att tejpa över logotypen. Det var den åtgärden som ledde till artikeln på Expressen med rubriken: ”Förklaringen bakom bilden på Sundhage” och där ansvarig redaktör fick förklara varför logotypen var tejpad.

Det är i all sin enkelhet en intressant vinkel. De gånger SVT fälls för otillbörligt gynnande så uppmärksammas det. När det nu bedömdes finnas ett nyhetsvärde även när SVT agerar för att inte fällas så visar det om inte annat på frågans komplexitet.