FN bör tillsätta särskilt sändebud för journalisters säkerhet

Sverige bör använda platsen i FN:s säkerhetsråd att förbättra pressfriheten i världen.

Ett av argumenten för den svenska kandidaturen var att Sverige vill lyfta fram mänskliga rättigheter. En grundläggande förutsättning för demokratisk utveckling är fri och oberoende journalistik.

Samtidigt förvärras situationen för journalister runt om i världen. Under de senast tio åren har 787 journalister dödats i tjänsten, enligt Reportrar utan gränser Länk till annan webbplats.. Presskortet, som en gång i tiden var ett skydd, har förvandlats till en måltavla. 

Sverige bör därför använda sin plats i säkerhetsrådet till att förbättra pressfriheten i världen. Reportrar utan Gränser har tillsammans med andra medieaktörer lagt fram ett förslag om att FN ska tillsätta ett särskilt sändebud med fokus på frågor som rör journalisters säkerhet. Ett sådant sändebud bör utrustas med mandat och resurser för att verkligen kunna bidra till att de välformulerade högtidsord som regelmässigt uttalas i olika FN-resolutioner blir verklighet.  

Låt oss fira 250 år av svensk tryckfrihet med att verka för ökad pressfrihet och journalisters möjlighet att arbeta över hela världen. Sverige har nu en unik möjlighet att arbeta bland annat för förslaget om ett särskilt FN-sändebud, med platsen i säkerhetsrådet som bas.

Utan fri journalistik kommer världens demokratier och frihetslängtande krafter inte kunna bemöta propaganda, desinformation och våldsbejakande extremism av olika slag.

Hanna Stjärne, vd