De bra idéerna är svårast att genomföra

Det är en sak att komma på en bra idé – det är en helt annan att genomföra den. Det är en sak att komma på ett tv-program som känns nyskapande, intressant, angeläget – det är en helt annan sak att producera det, skriver Albert Svanberg, chef för SVT Programetik.

Morgan Alling i Morgans mission. Foto: SVT

En ny, bra idé som bryter barriärer och öppnar nya dörrar är ofta enkel att beskriva men svår att genomföra och det är det som är poängen. Det är det svåra genomförandet som ger det unika slutresultatet. Det svåra är inget störande hinder – det svåra är en del av förutsättningen för ett lyckat slutresultat.

När jag snabbt tänker på vilka SVT-program inom samhälls- och kulturgenren som verkligen fått stort genomslag och satt avtryck både hos publiken och i debatten de senaste två åren så finns en gemensam nämnare som inte nämns så ofta – svårighetsgraden. Tänk program som Djävulsdansen, om medberoende, Morgans Mission, om mobbning,  Mina två liv, om bipolär sjukdom, eller Gympaläraren, om att få en skolas elever att röra sig mer. Det här är alla program som har ställts inför en rad svåra frågor och avvägningar och som de löst klokt. Det är program med medverkande som delar med sig av de allra innersta av frågor, tankar och känslor och det innebär att stort ansvar för SVT att i varje enskilt programprojekt, och i varje enskild fråga, hantera det på bästa möjliga och kloka sätt.

I SVT:s sändningstillstånd finns en paragraf där det står att: ”Den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt intresse kräver annat.” Den här bestämmelsen är avsedd att ge skydd för den personliga integriteten och det första man tänker på är kanske namnpublicering eller ej i samband med brott. Där kan många olika faktorer kan ha betydelse. Generellt kan sägas att personer med maktställning i samhället får ”tåla” mer negativ publicitet än andra.

Om någon väljer att själv framträda i ett program och berätta om sina personliga förhållanden uppkommer normalt inget intrång i hans eller hennes privatliv. Däremot finns en lång rad programetiska frågor att hantera också i de fallen. En vanlig privatperson som medverkar frivilligt har alltid rätten att hoppa av ett program så förtroende är avgörande.

På ett programetiskt möte i Köpenhamn nyligen med våra nordiska public service kollegor handlade en av punkterna om just hur vi hanterar medverkanden i våra program.

Det finns en lång rad frågor som ska besvaras både före, under och efter produktionen. Dels så den medverkanden vet vad den är med i för sammanhang, vad genomslaget kan betyda och eventuella konsekvenser efteråt. Dels så produktionen är väl förberedd vid inspelning och klok vid redigering och lansering. Detta gäller framförallt vid känsliga ämnen och om minderåriga är inblandade.

SVT Programetik finns för att vara ett bollplank i produktionens alla led, ibland redan på utvecklingsstadiet och sedan före, under och efter produktion. Målet är att identifiera varje svår fråga innan programmet sänts – inte efter. De som är med ska vara trygga och nöjda med att ha ställt upp – även efteråt.

Och rätt utfört är det här ofta program gör störst skillnad. Hade det varit enkelt att göra de här programmen på ett ansvarsfullt sätt hade vem som helst gjort det men det är svårt. Och att ta sig an de svåraste frågorna som kanske ingen annan gör är ett viktigt uppdrag för ett företag som SVT. Ju bättre det görs – desto fler svåra ämnen kan vi ta oss an och desto viktigare kan SVT vara för publiken.

Att hantera svåra frågor är alltså inget nödvändigt ont – det är ett nödvändigt gott.