Säkra ett öppet internet - lika för alla

Medieföreträdare kräver att riksdag och regering agerar för att säkra ett öppet internet.

Idag undertecknar jag och ett stort antal svenska mediechefer ett upprop Länk till annan webbplats. där vi uppmanar regering och riksdag att agera för att säkra ett öppet internet, lika för alla. Vi skriver mot bakgrund av det samarbete som statligt ägda Telia inlett med den globala mediejätten Facebook och som i förlängningen riskerar svenska mediebolags möjligheter att nå publiken, att nå allmänheten.

Man kan fråga sig varför detta är viktigt? Ja, om affärsmodeller som detta får fritt spelrum kommer internet som vi känner det att försvinna. Det är nu, medan internet fortfarande är öppet, som vi har möjlighet att agera. Om internet blir en plats där de stora världsgiganterna har företräde så kommer det vara oerhört svårt att nå ut till publiken både som nationell medieaktör och som start up.

Resultatet blir ett avsmalnat medielandskap för alla, där allt färre röster hörs och Googles och Facebooks algoritmer styr vad som når fram till svenska medborgare. Och för svenska kreatörer blir det allt svårare att nå ut i konkurrens med ett huvudsakligen amerikanskt tv-utbud.

Det är lätt att tänka att frågan är tekniskt svår eller juridiskt komplicerad. Men egentligen är frågan rätt enkel: Vill vi ha ett öppet internet, lika för alla, eller ett som successivt stängs in och antar karaktären av ett kabel-tv-internet där man bara kan välja mellan ett fåtal stora tjänster?

Svenska tryckfriheten jubilerar i år och att säkra ett fritt och öppet internet borde vara en av de frågor där vi som land tar ledningen. Vi borde i år vara lika framsynta som de som en gång skapade den svenska tryckfriheten och fundera vad som krävs för att vi ska ha ett livskraftigt medielandskap också i framtiden. Vem vet: Kanske kommer någon om 250 år titta tillbaka och fundera på vad det var vi gemensamt skapade.

Läs gärna även SVT:s distributionschef Per Björkmans krönika om Telia/Facebook affären här Länk till annan webbplats..

  • PUBLICERAD 3 Maj 2016 - 08.18
  • Hanna Stjärne, vd