Ett slag för den lyssnande journalistiken

Vi ska lyssna och försöka förstå och komma nära människors värderingar och erfarenheter, skriver programbeställare Helena Olsson om kvällens premiär Vi kallas tiggare.

Några konfliktaxlar framstår tydligare än andra i svensk samhällsdebatt. En är den som rör invandringen - fler svenskar än någonsin är födda i andra länder samtidigt som opinionen mot invandring har ökat. En annan gäller centrum/periferi - migrationsrörelsen inom landet går från landsbygd till storstad och en växande grupp upplever sig marginaliserad. Dessa axlar tar SVT just nu spjärn emot i delar av samhällsutbudet. Med en lyssnande journalistik försöker vi komma nära människors upplevelser oavsett var längs dessa axlar de befinner sig.

I höstas sände vi Absolut svensk där Soran Ismail på ett icke-konfrontatoriskt sätt försöker förstå mekanismerna bakom rasism, i januari sände vi Fosterland 2 där Fredrik Önnevall lyssnade till välvilja och motstånd i det flyktingmottagande Skåne, samtidigt startade serien Mitt Sverige som varje vecka undersöker ett land i förändring med människors egna berättelser i fokus.

Den 7 april är det premiär för en ny serie - Vi kallas tiggare. Den handlar om några av de romer som idag är ett inslag i gatubilden i nästan varje stad. Alexandra Pascalidou, själv född i Rumänien, lär känna några av människorna och försöker förstå varför de är här, om hon ska lägga pengar i koppen eller inte och varför det lönar sig att tigga för en del.

Den polarisering som svensk samhällsdebatt uppvisar handlar inte sällan om hur traditionella medier beskriver migrationen och dess konsekvenser. Det finns en opinion, tydligast artikulerad i olika forum på internet, som misstror vår journalistik och ger uttryck för en annan verklighetsuppfattning än den som vi skildrar.

SVT:s samhällsutbud har och kommer att möta detta med ett lyssnande anslag som ihärdigt försöker förstå och komma nära människors erfarenheter och värderingar. Vid sidan av granskning och debatt behövs empati, lyhördhet och dialog.  Och genom enträgen jakt på saklighet och hög kvalitet i berättandet försvarar vi vår position som trovärdig skildrare av samhället.

  • PUBLICERAD 7 Apr 2016 - 17.01