Därför startar vi nyhetssändningar på lätt svenska

Programbeställare Helena Olsson om den nya satsningen som drar igång 1 april.

Fredrik Önnevall. Foto: Mattias Ankrah/SVT

Språkets betydelse för förståelsen av ett samhälle är avgörande. Att kunna delta i det offentliga samtalet, få syn på värderingssystem och bli upp uppdaterad på vad som händer omkring en är viktigt inte bara för integrationen utan också för känslan av gemenskap. Många slår på teven det första de gör på ett hotellrum på semester i ett annat land och kommer du till en flyktingförläggning söker du dig sannolikt också till medier som kan hjälpa dig att orientera i ett nytt landskap.

SVT gör program för människor i Sverige. Av alla som är här är många helt nyanlända och fler är på väg. Under förra året sökte över 160 000 människor asyl i Sverige, under 2016 kan motsvarande siffra bli uppemot 140 000 enligt Migrationsverkets prognos. Därtill finns ett stort antal redan svenska medborgare som ännu inte har språket i sin hand.

Inom kort tillgängliggör vi några av våra programtitlar i Play med textad översättning på arabiska och engelska – dit hör samhällsserien ”Fosterland” där Fredrik Önnevall följer livet i en del av Skåne som tidigt tog emot många flyktingar och kulturserien ”Doreen kommer hem” där Doreen Månsson träffar kulturpersonligheter från miljonprogrammen. Dessa serier har ett innehåll som rör sig kring en just nu högaktuellt politisk axel – den som rör integration samt möjligheter och spänningar i kölvattnet av ökad invandring.

Den 1 april börjar vi också sända en daglig fem minuter lång nyhetssändning på lätt svenska i SVT2, samma sändning översätts i Play på engelska och arabiska. Med lätt svenska når vi alla som oavsett ursprung har svårt att hänga med i vanliga nyhetssändningar och med arabiska och engelska når vi en majoritet av de som just nu kommer till Sverige - de flesta asylsökande kommer idag från Syrien, Afghanistan och Irak.

I dag är 16 % födda i ett annat land än Sverige, år 2025 väntas motsvarande siffra vara runt 22 %. Vilka slutsatser SVT ska dra av detta behöver vi arbeta med framöver - förståelsen av vilka ”vi” är, SVT:s roll i ljuset av detta och hur ett samhälle kittas samman. Det finns en rad teorier med starkt fäste i forskningen om hur känsla av gemenskap uppstår och det verkar inte råda något tvivel om att ju mer en person förstår av sin tillvaro, ju mer begriplig världen är, desto lättare har en individ att hantera sin tillvaro. Med det här utbudet vill vi inkludera fler i berättelsen om Sverige och vår samtid. Om detta visar sig vara framgångsrikt genom att skapa värde för såväl nya i Sverige som samhället i stort får vi utvärdera längs vägen.