SVT har lämnat in Public service-redovisningen för 2023

Den 1 mars varje år lämnar SVT in Public service-redovisningen. I den beskrivs hur SVT levt upp till de krav som ställs på SVT som public service-företag.

Bild ur SVT:s storsatsning Historien om Sverige

SVT har lämnat in Public service-redovisningen för 2023 till Kulturdepartementet och Mediemyndigheten. Redovisningen kan läsas som en uppslagsbok om hur SVT på olika sätt arbetat för att uppfylla villkoren i public service-uppdraget.

- I världskonflikternas spår har desinformation, påverkansförsök och AI-manipulering ökat och för att möta det tog SVT en rad nya grepp under 2023. Exempelvis har en särskild verifieringsdesk skapats där specialreportrar använder digitala verktyg för att säkerställa äkthet i bilder och information och arbetet för en ny större vetenskapsredaktion har startats, säger Hanna Stjärne, vd på SVT.

SVT:s nyhets- och samhällsbevakning är en central del i SVT:s uppdrag. SVT har under 2023 fortsatt med särskilda satsningar på att verifiera fakta och bilder, att rapportera om desinformation och att sprida kunskap hos publiken om hur desinformation och informationspåverkan fungerar. SVT har fortsatt stärka den journalistiska bevakningen i landet, nya redaktioner öppnades i Eksjö och i Rosengård i Malmö. SVT finns nu på 50 platser i Sverige. Nyhetsleveransen har också stärkts genom exempelvis Lilla Aktuellts chattar som svarar på barnens frågor och kan möta deras oro om världens konflikter och om gängvåld i Sverige.

SVT har under 2023 vidtagit flera åtgärder för att stärka företagets säkerhet och beredskap att stå emot olika typer av påverkan och hot. SVT:s digitala tjänster utgör en unik resurs i Sveriges digitala beredskap. SVT Nyheters videofokuserade tjänst har nått fem miljoner unika webbläsare varje vecka och 87 procent av alla besök har gått till en sida med video. Totalt använder 7 av 10 svenskar SVT:s digitala tjänster varje vecka.

- I SVT:s företagsstrategi är kunskap och gemenskap bärande ambitioner och 2023 sändes SVT:s största historiesatsning hittills – Historien om Sverige, säger Hanna Stjärne, vd på SVT.

I en uppföljande undersökning av Historien om Sverige säger 80 procent att de efter att sett det första avsnittet har fått ett ökat intresse för historia.

SVT har klarat att uppfylla uppdraget och leverera ett mångsidigt utbud inom alla genrer trots ett ökat kostnadstryck. Historisk hög inflation, högre produktionskostnader och löneökningar långt över SVT:s medelstilldelning har pressat företaget till omfattande besparingar. Delar av besparingsarbetet är avklarat, men SVT behöver också under kommande år fortsätta effektivisera.

Hela Public service-redovisningen finns här. Pdf, 5.5 MB.