Ny ledningsgrupp på SVT Nyheters riksredaktion utsedd

Tre nya chefsroller på Riksnyheterna är nu tillsatta. De blir, tillsammans med Charlotta Friborg som är programchef, ny ledningsgrupp på riksnyheterna.

Karin Ekman, Andreas Landmark och Anders Nordlund

Nyhetsläget i Sverige och världen har på några år intensifierats. Trycket och förväntningarna på SVT:s nyheter är högt. Både online och i de stora tv-programmen ska nyhetsrapporteringen vara snabb, relevant och erbjuda kvalificerade fördjupningar. Trycket från andra medier och sociala medier har också ökat markant de senaste åren och det ställer stora krav på utgivare och chefer. Till det kommer det skärpta beredskapsläget.

-          SVT Nyheter har gjort en otrolig resa de senaste åren, där vi arbetat hårt för att möta publikens behov av trovärdiga nyheter i en tid präglad av stora samhällspåfrestningar. Nu tar vi nästa steg för att stärka vår förmåga att möta snabba omvärldsförändringar och ökade krav på en ännu starkare leverans, digitalt såväl som i våra tv-sändningar, säger Charlotta Friborg.

Andreas Landmark blir ny redaktionschef. Han arbetar nu som videochef och AI-general på Aftonbladet och tillträder sin nya roll den 1 september. Karin Ekman blir ny publiceringschef. Hon är idag onlinechef på SVT Nyheter. Anders Nordlund har utsetts till redaktionell utvecklingschef. Han är idag administrativ utvecklingschef på SVT Nyheter.

-          Ett av de viktigaste uppdragen för de nya cheferna är att fortsatt vässa vårt digitala journalistiska berättande, inte minst i rörlig bild. Framför oss ligger en spännande upptäcktsresa som vi gör tillsammans med medarbetare, arbetsledare och chefer, säger Charlotta Friborg.

Riksnyheternas nya ledningsgrupp tillträder efter sommaren och ska samarbeta nära med övriga chefer i verksamheten.