SVT har lämnat in Public service-redovisningen för 2022

SVT har lämnat in Public service-redovisningen för 2022 till Kulturdepartementet och Myndigheten för press, radio och tv. I PSR redovisas hur SVT arbetat för att uppfylla de krav som ställs i sändningstillstånd och medelsvillkor.

– I gryningen den 24 februari 2022 anföll Ryssland Ukraina och det säkerhetspolitiska läget i Europa förändrades i ett slag. SVT har sedan dess rapporterat dygnet runt om kriget som även inneburit en kraftfull betoning av SVT:s beredskapsroll. Men 2022 har också varit ett valår då SVT:s valprogram uppskattats och valkompasser använts som aldrig förr, säger SVT:s vd Hanna Stjärne.

Året med SVT i korthet:

· SVT har stärkt nyhetsbevakningen med nya korrespondenttjänster, säkerhetspolitisk expertis, insatser för att säkra korrekt bevakning samt genomskåda desinformation.

· Säkerheten kring system, tjänster och onlinedistribution har förstärkts och alla SVT-anställda krigsplacerats.

· SVT Nyheter online har fortsatt att växa, bland annat SVT:s samiska sajt, och nya lokala redaktioner har öppnats, i Dorotea, Märsta, Västervik, Sveg och Åmål.

· SVT har aldrig nått så många digitalt under en valdag som 2022. Under valvakan nåddes sedan 4, 2 miljoner i broadcast och 2,7 miljoner starter gjordes i Play. De unika valkompasserna gjordes av över 5 miljoner och så många som två tredjedelar av första och andragångsväljarna.

· Under 2022 utvecklade och gjorde SVT det möjligt att teckenspråkstolka samtliga direktsända valprogram.

· SVT Barns program för barn med NPF-diagnoser fick fin respons av barn och föräldrar, exempelvis serien Draken följer med som hjälper familjer att klara av vardagssituationer så som att åka buss eller besöka vårdcentralen.

· Play-redovisningen har utvecklats för att visa den mångfald av program som SVT tillgängliggör. 2022 fanns totalt 32 438 timmar första- och återpubliceringar på SVT Play.

· SVT erbjuder ett brett utbud. Det gav bland annat publiken möjlighet att samlas över generationer. 2022-års julkalender sågs av 1 miljon online och cirka 800 000 följde varje avsnitt i broadcast. Det gav också en specialintresserad publik möjligheten att samlas kring exempelvis vetenskap, drama, livsstil och sport.

· SVT fick folkets stöd. 75 procent av befolkningen hade högt eller mycket högt förtroende för SVT och 8.4 miljoner tog varje vecka del av något från SVT. Enligt en undersökning från SOM-institutet ville endast 11 procent ha ett smalare utbud.

· För att fortsätta skapa värde för samhället och för var och en av oss har SVT reviderat företagsstrategin. Visionen ”Att bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna och insatta” ligger fast liksom SVT:s oberoende i förhållande till det allmänna och till andra maktsfärer och intressen i samhället. Men de strategiska riktlinjerna har prövats mot en ny tid och en ny omvärldsanalys. Läs mer i PSR 2022 om hur:

SVT ska stärkas som hela Sveriges samlingsplats, takten mot online ska ökas och vi tillsammans ska jobba mer effektivt och hållbart.

Här kan du läsa hela public service-redovisningen för 2022 Pdf, 4.9 MB.