SVT gör tittarundersökning om tillgänglighetstjänster

Tillsammans med Begripsam genomför SVT en undersökning för att ta reda på vad publiken tycker om textning, syntolkning, teckenspråk och andra funktioner för ökad tillgänglighet.

SVT är till för alla och god tillgänglighet är viktigt. I public service-uppdraget finns tydliga krav på textning, teckenspråkstolkning, syntolkning och uppläst text. Kraven gäller främst tv-sändningar i broadcast men tillgängligheten på SVT Play är minst lika viktig.

Under senare tid har SVT utvecklat tydligare tal, en tjänst som sänker bakgrundsljuden i ett program och därför gör att rösterna i programmet hörs tydligare, automatisk textning av lokala nyheter i Play och uppläst text.

- Att få veta vad publiken tycker är mycket viktigt för att vi ska kunna fortsätta att utveckla våra tillgänglighetstjänster. I en ny digital era finns fantastiska möjligheter att förbättra tv-upplevelsen för alla, säger Anna Zettersten, avdelningschef för Språk & Tillgänglighet på SVT.

Undersökningen pågår från början av november till början av januari 2023. Den vänder sig till alla som har synpunkter på de olika funktionerna för tillgänglighet som SVT erbjuder.

Du kan delta i undersökningen genom att svara på enkät här Länk till annan webbplats.