SVT uppfyller samtliga krav i public service-uppdraget

Idag kom Granskningsnämndens årliga bedömning av public service-bolagens uppdrag för det gångna året. Nämnden konstaterar att SVT har uppfyllt sitt uppdrag under 2021.

Första sidan till sajten Året med SVT

Nämndens granskning, som handlar om hur SVT uppfyllt kraven i sändningstillstånd och medelsvillkor för 2021, baseras på den public service-redovisning som SVT lämnar i mars varje år. Sammantaget består public service-uppdraget av ett 100-tal olika villkor som rör allt från sändningsteknik och programinnehåll till beredskap och ekonomisk effektivitet. Granskningen visar att SVT har uppfyllt samtliga krav i sitt uppdrag.

Nämnden granskar också hur SVT uppfyller de särskilda tillgänglighetskraven att bland annat texta och teckenspråks- och syntolka program. Också här bedömer nämnden att SVT uppfyllt samtliga krav för 2021.

- Att SVT har godkänts på Granskningsnämndens samtliga punkter är ett otroligt gott betyg. De här bedömningarna är en av flera saker som visar på hur SVT klarar uppdraget. Användningen av SVT:s tjänster och förtroendet är andra viktiga delar. Idag använder 86 procent av befolkningen SVT en genomsnittlig vecka och 76 procent har högt förtroende för SVT, säger Hanna Stjärne, vd SVT.

SVT har i huvudsak uppfyllt public service-uppdraget också föregående år, men då har nämnden på några områden saknat delar i redovisningen. Med Granskningsnämndens terminologi och bedömningskriterier har SVT kommit hela vägen denna gång eftersom uppdraget är uppfyllt i sin helhet. Det betyder att nämnden inte har några betydande invändningar på något område.

Året med SVT

I bedömningen kommenterar också GRN att bolagens redovisningar ska vara lättillgängliga för att öka spridning och bidra till en diskussion i samhället om hur verksamheten sköts. SVT har i linje med detta redan i år producerat en sajt som på ett enkelt sätt gör det möjligt för fler att ta del av hur bolaget levt upp till uppdraget 2021. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hela bedömningen

Här kan du se hela Granskningsnämndens bedömning av public service-bolagens redovisningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..