Hanna Stjärne om nya finansieringsformen

SVT:s vd Hanna Stjärne kommenterar nya finansieringsformen.

Idag har riksdagen fattat beslut om att SVT, Sveriges Radio och UR, från och med den 1 januari 2019, ska finansieras via en public service-avgift. Avgiften ska dras via preliminärskatten och redovisas på inkomstdeklarationen. Syftet med den nya finansieringsformen är att skapa långsiktiga förutsättningar för public service och stärka verksamhetens oberoende. SVT ställer sig positivt till den nya finansieringsformen.

Läs mer om beslutet här. Länk till annan webbplats.

SVT:s VD Hanna Stjärne kommenterar beslutet:

"Dagens beslut om en helt ny finansieringsform för public service är en historisk milstolpe. Fyra saker har varit viktiga för SVT: att en finansieringsmodell garanterar oberoendet, är långsiktig, teknikneutral och har en legitimitet hos svenska folket. Den nya public service-avgiften som införs från årsskiftet uppfyller i stort dessa villkor. 

Vi ser många exempel runtom i världen på ökad politisk styrning av medier. Att vi har självständiga fria medier ser vi som en självklarhet i Sverige men det är något vi aldrig kan ta för givet.

Genom beslutet idag har flera förstärkningar av oberoendet införts för att skapa avstånd mellan public service och statsmakten. Men det finns ytterligare saker vi skulle vilja se för att stärka oberoendet – vi välkomnar till exempel de tankar som finns om att grundlagsskydda public service och beklagar att tillståndsperioderna inte förlängdes och blev tio år i ett första skede.

Nu betalar svenska folket för värdet av public service och kopplingen till en specifik apparat upphör. Det är rimligt – idag är det ungefär 1,5 miljon svenskar som enbart tar del av SVT online en genomsnittlig vecka, alltså som inte över huvud taget tittar på traditionell tv. Utredningen har slagit fast att public service är en demokratisk kollektiv nyttighet. SVT ska se till att leverera den nyttan – till alla som bor i Sverige och till samhället och den svenska demokratin."

  • PUBLICERAD 14 Nov 2018 - 16.18