SVT fokuserar på rörlig bild och utvecklar videoberättandet

I måndags presenterade public service-kommittén sitt betänkande. Kommittén lyfter fram att SVT:s kärnverksamhet är rörlig bild som kan kompletteras med annat innehåll som ljud, grafik och text. Man pekar också på att SVT ska fortsätta att ta hänsyn till kvalitativa nyhetsmediers konkurrensförutsättningar och det föreslås krav på att SVT ska ha en kontinuerlig dialog med sådana nyhetsmedier. Någon detaljreglering på området föreslås inte.

Foto: Janne Danielsson/SVT

Det är bra att man inte föreslår någon detaljreglering då det skulle ha varit ett mycket allvarligt ingrepp i det journalistiska innehållet. SVT har under en lång tid haft en tydlig strategi att fokusera på rörlig bild och utveckla videoberättandet. Vi är inne i en offensiv fas inom detta område. Det är tydligt att kommittén sett och bekräftat den stora utveckling vi gjort mot video och det är en resa vi kommer att fortsätta och förstärka framöver, säger Anna Careborg, nyhetsdirektör SVT.

Sedan 2019 har andelen video på SVT Nyheter ökat från 40 till 74 procent. Det gör sannolikt SVT till det public service-företag i Europa som har mest rörlig bild i sin nyhetstjänst. SVT har samtidigt valt att begränsa användningen av text för att utveckla en tjänst som på bästa sätt möter publikens behov.

Här är en artikel Länk till annan webbplats. som SVT:s nyhetsdirektör Anna Careborg tidigare skrivit om arbetet att ytterligare utveckla arbetet med rörlig bild.