Jessica Wennberg och Karin Ekman nya programchefer på SVT Nyheter

Jessica Wennberg, chefredaktör och ansvarig utgivare på Västerbottens-Kuriren, blir ny programchef Sverige och Karin Ekman, tf programchef på riksnyheterna, blir programchef Nyheter på SVT Nyheter.

Jessica Wennberg och Karin Ekman nya programchefer på SVT Nyheter

Jessica Wennberg och Karin Ekman foto: Eva Gerhardsson/VK Media/Eva Edsjö/SVT

SVT:s nyhetsredaktioner har 850 medarbetare, redaktioner på 50 orter i Sverige samt korrespondenter och utsända över hela världen. Nu är det klart att Jessica Wennberg och Karin Ekman blir nya programchefer med ansvar att leda utvecklingen av SVT:s nyhetsutbud.

- Jessica Wennberg har lett ett strategiskt förändringsarbete med fokus på publikens behov av relevant, lokal journalistik på ett mycket imponerande sätt som chefredaktör på norra Sveriges största tidning. Karin Ekman har de senaste åren varit drivande i flera stora projekt som har utvecklat journalistiken på SVT Nyheter. Båda är mycket skickliga publicister och det ska bli väldigt spännande att se vad de kan åstadkomma tillsammans med övriga ledningsgruppen och alla medarbetare inom Nyheter & Sport framöver, säger Anna Careborg, nyhets- och sportdirektör.

Jessica Wennberg har som chefredaktör och ansvarig utgivare på Västerbottens-Kuriren lett tidningen till att växa i antal prenumeranter fem år i rad. VK har länge haft förstapositionen digitalt i Västerbotten, fått priser för sin grävande journalistik och har de senaste tre åren prisats internationellt för sina innovativa satsningar. Som programchef Sverige blir Jessica Wennberg chef över SVT:s lokala redaktioner, Kulturnyheterna och nyhetsprogrammen på minoritetsspråk. Hennes uppdrag är att utveckla journalistiken med ambitionen att skildra hela Sverige, inte minst vid stora nyhetshändelser.

- Den största delen av mitt arbetsliv har jag arbetat med journalistik i nya kanaler, och hur vi möter de nya medievanorna. Att alltid sätta publiken i fokus och arbeta med relevansen i innehållet är nyckeln. Det finns så mycket fantastiskt innehåll som kanske inte når ut tillräckligt. Det ska bli roligt att få fortsätta arbeta med journalistik, publicistik och förändring på ett strategiskt sätt inom en större organisation, säger Jessica Wennberg och tillägger:

- Jag tror mycket på den vilja, vision och position som SVT Nyheter & Sport har. I de förändrade medievanorna vi nu ser tar rörlig bild en allt större plats i nyhetskonsumtionen. Och där har SVT en fantastisk förmåga. VK är inte en lätt arbetsplats att lämna. Men den här rollen är omöjlig att tacka nej till.

Karin Ekman, som nu är tf programchef för SVT Nyheters riksnyheter, har utsetts till programchef Nyheter. Hon blir ansvarig utgivare för SVT:s nyhetstjänst online samt Rapport, Morgonstudion och SVT Forum. Sammantaget är det ett av Sveriges största och tyngsta utgivarskap. Som programchef nyheter ska Karin Ekman utveckla nyhetsjournalistiken på lång och kort sikt och hon får ett särskilt ansvar för stora nyhetshändelser och SVT:s förmåga att alltid leverera nyhetsutbud, även under svåra påfrestningar.

- Jag är så glad och hedrad över det här förtroendet. Den här nyhetsredaktionen rymmer sådan kraft, expertis och engagemang och att få leda vårt gemensamma arbete med att utveckla journalistiken i linje med vår publiks nyhetsbehov är ett sant privilegium, säger Karin Ekman.

Jessica Wennberg har varit chefredaktör på VK sedan 2017 och har tidigare bland annat varit nyhetschef och sportchef på VK. Hon är styrelseledamot i organisationen Utgivarna och sitter i styrelsen för VK Media-koncernen. Jessica Wennberg efterträder Michael Österlund som nu är divisionschef för programdivisionen på SVT. Hon tillträder tjänsten den 15 oktober.

Karin Ekman har lång erfarenhet som chef på SVT och har bland annat varit nyhetschef, digital dagchef och chef för datajournalistik och sociala medier. Hon efterträder Charlotta Friborg som nu är chef för Sveriges Radios riksdivision. Karin Ekman tillträder tjänsten den 1 juli.