GRN: SVT uppfyllde public service-uppdraget i alla delar 2023

Idag, den 20 juni, kom granskningsnämndens årliga bedömning av hur SVT klarat sitt public service-uppdrag för det gångna året. SVT uppfyller sitt public service-uppdrag i alla delar.

Nämnden granskar hur SVT uppfyllt kraven i sändningstillstånd och medelsvillkor för 2023, baserat på den public service-redovisning Länk till annan webbplats. som SVT lämnat in i mars.

Public service-uppdraget består av ett 100-tal olika villkor som rör allt från sändningsteknik och programinnehåll till beredskap och ekonomisk effektivitet. Granskningen av 2023 visar att SVT har uppfyllt alla villkor.

- Det är ett mycket gott betyg att granskningsnämnden bedömer att SVT fullt ut har uppfyllt public service-uppdraget. Detta sker i tider av mycket stora utmaningar så som ett högt kostnadstryck, och ett allvarligt säkerhetsläge. De här bedömningarna är en av flera saker som visar hur SVT klarar uppdraget. Användningen av SVT:s tjänster och publikens förtroende för SVT är andra viktiga delar. Idag använder 83 procent av befolkningen SVT en genomsnittlig vecka och 75 procent har högt förtroende för SVT, säger Hanna Stjärne, vd SVT.

Året med SVT

Bolagets redovisningar ska vara lättillgängliga för att öka spridning och bidra till en diskussion i samhället om hur verksamheten sköts. SVT producerar därför sajten Året med SVT som på ett enkelt sätt gör det möjligt för fler att ta del av hur bolaget levt upp till uppdraget 2023. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du se hela granskningsnämndens bedömning av public service-bolagens redovisningar. Länk till annan webbplats.

Och här kan du ta del av hela SVT:s public service-redovisning för 2023. Länk till annan webbplats.