SVT-satsningar på digital verifiering, Lilla Aktuellt och vetenskapsjournalistik

SVT prioriterar nu tre journalistiska områden extra och satsar mer på digital verifiering av bilder och information, nyhetsjournalistik för barn samt vetenskapsjournalistik.

Collage med krigande soldat, falsk bild på Putin, Lilla Aktuellts programledare och en bild på laboratorium

Nyhetsläget har under flera år varit extremt. Pandemin följdes av det storskaliga kriget i Ukraina och nu kriget mellan Israel och Hamas, dessutom en turbulent världsekonomi samt en allt mer alarmerande klimatkris. Journalistikens, och därmed SVT:s, roll är än viktigare och med bakgrund av det har SVT nu beslutat att satsa extra på tre områden: digital verifiering av bilder och information, nyhetsjournalistik för barn samt vetenskapsjournalistik.

- Vi lever i en tid som är svårnavigerad och osäker. Behovet av opartisk och saklig information, har aldrig varit större. Det är SVT:s uppdrag att ständigt verifiera och faktagranska i ett nyhetsflöde där desinformation och rykten riskerar att ta överhanden. Det gäller inte minst för barn och unga som hämtar mycket information från sociala medier. Vetenskapsjournalistik är ytterligare ett område som är extra viktigt i en tid där konspirationsteorier riskerar få större spridning än forskning, säger Hanna Stjärne, vd på SVT.

SVT:s extrasatsningar:

  • SVT verifierar. AI kan idag användas till att snabbt manipulera bilder och information och i sociala medier kan desinformation spridas sekundsnabbt. Därför behövs journalister med specialkompetens att verifiera bilder och information, inte minst från krigsområden. SVT:s nyhetsredaktion har sedan ett år en särskild arbetsgrupp, kallad Rysslandsdesken, för verifiering av bilder från kriget i Ukraina. Nu utökas gruppen och får fler bevakningsområden, till exempel att verifiera bilder, video och information från kriget mellan Israel och Hamas. I den nya satsningen SVT verifierar ingår också att förklara hur verifiering går till så att man själv, som mediekonsument, kan bli mer källkritisk.

    SVT:s Rysslandsdesk har belönats med den Gyllene bjällran 2023. Länk till annan webbplats. Det är medieinstitutet Fojos pris för bästa faktagranskning

  • Lilla Aktuellt får förstärkta resurser för att kunna leverera ännu mer nyhetsjournalistik som förklarar svåra ämnen och möter barnen nära deras verklighet. Det blir fler chattar där barnen får svar på sina frågor, fler specialsändningar och ett fortsatt fokus på att vara en trygg och trovärdig källa för en målgrupp som lever i ett ständigt flöde av rykten, halvsanningar och sponsrade inlägg. Både under pandemin och när Rysslands anfallskrig mot Ukraina inleddes kom det in tusentals inlägg från oroliga barn: Jag är rädd att min mormor ska dö! Kan kriget komma till Sverige?

    Ett exempel på specialprogram är Lilla Aktuellt - för vuxna. Hur talar man med barn om allt det mörka i nyhetsflödet? Lilla Aktuellt har kommit att spela en viktig roll för barnen med sin unika förmåga att ta barnen på allvar i samband med skrämmande skeenden som pandemi, gängvåld, klimatförändringar och krig. I en specialsändning vänder sig nu Lilla Aktuellt till föräldrar och andra vuxna med barn i sin närhet för att förmedla kunskap om hur man kan tala om svåra nyheter i ögonhöjd med barnen och vara ett komplement till bilden de får i de sociala medierna. Lilla Aktuellt – för vuxna sänds den 12 december klockan 21 i SVT1 och i SVT Play.

  • SVT Vetenskap.SVT kraftsamlar för att ligga i framkant och nå djupare och bredare. Vetenskapsredaktionen i Stockholm blir navet i en större satsning där både Umeå och Stockholm kommer producera program i det nya utbudsområdet – SVT Vetenskap. Det kommer ledas av en ny utbudsansvarig med ansvar för företagets spetskompetens inom populärvetenskap, vetenskapsjournalistik, forskningsförankrade faktaserier, naturprogram, historia, teknik, klimat och miljö. Tonvikten ligger på journalistisk programproduktion inom fakta- och vetenskapsområdet.