SVT stärker tillgängligheten: nya funktioner för tittare med synnedsättning

SVT stärker kompetensen och bygger upp en bas med syntolkningsexpertis.

SVT stärker kompetensen inom syntolkning och skapar en intern arbetsgrupp. Gruppen ska specialisera sig på att syntolka produktioner samt att granska och samarbeta med externa leverantörer av syntolkning. Dessutom ska publikdialogen förbättras, bland annat genom att involvera fokusgrupper i högre grad.

– Vi bygger upp en bas på SVT med syntolkningsexpertis. Vi har det i viss mån redan men vi har varit för få och har lagt ut mycket på externa bolag. Men nu bygger vi upp mer kompetens internt, säger Anna Zettersten, chef för Språk & Tillgänglighet.

Sedan starten 2014 har SVT satsat på produktioner där det är viktigt att få visuella delar beskrivna som exempelvis drama, dokumentärer och livsstilsprogram. På sikt hoppas SVT kunna bredda produktionen till aktualitetsprogram som nyheter och livesändningar, program som sällan blir syntolkade idag.

- Syntolkning i direktsändning är en ganska utmanande verksamhet, men vi lär av syntolkar som arbetar ute på fältet med t ex fotbollsmatcher, där finns en metodik för att göra det här på ett bra sätt. Vi utvecklar ständigt metodiken och tekniken för våra tillgänglighetstjänster och det kommer vi att göra här också, säger Anna Zettersten.

Syntolkningen i SVT Play

Under sommaren lanserades personligt inlogg på SVT Play Länk till annan webbplats.. För användarna ger det möjlighet till fler funktionaliteter och för SVT blir det ett sätt att lära känna publiken bättre. Användarna har nu möjlighet att alltid ha sina favoritmarkerade program med sig och kan enkelt fortsätta titta där de slutade senast när de rör sig mellan de plattformar där SVT Play finns. På sikt kommer även valda tillgänglighetsfunktioner att följa med – har man valt syntolkning vid ett tillfälle så kommer det att bli förstavalet nästa gång också. SVT har även gjort så att syntolkning inte längre är en egen version utan man väljer syntolkning i videon. I pratbubblan nere i höger hörn av videon bockar man i syntolkning. Det ligger som ett eget ljudspår, under ljud, likt tydligare tal.

Videobild från Allsång på Skansen som visar att man kan välja syntolkning nere i höger hörn

Fler tillgänglighetstjänster på SVT Play

På gång är också valbar översättningstext (textningen av svenskt tal har alltid varit valbar). Är man en fena på franska och ser en helfransk film så kommer man kunna välja bort översättningstexten.
Under utveckling är även en förfining av tjänsten tydligare tal där dynamiken mellan tal och bakgrundsljud ska bli ännu bättre. Det finns också en ambition att utveckla funktioner som gör att man att kan lyssna i olika hastigheter.

- Det känns roligt att så mycket nytt är på gång i spelarna och vi är spända på hur tittarna kommer ta emot förändringarna. Vår förhoppning är att alla ska känna att vi har hjälpt just dem att anpassa tittningen på SVT Play. Oavsett om man vill titta utan text, nå alla ljudval i spelaren eller ta med sig inställningar mellan webb, tv och mobil, säger Annika Bidner, produktägare för Playspelaren.

-Vi utvecklar SVT Play hela tiden, bland annat med hjälp av vad publiken berättar för oss om sina upplevelser. Genom AI och annan smart teknikutveckling finns det många möjligheter, säger Anna Zettersten.