Förstärkning av SVT:s bevakning av kriget och säkerhetskrisen i världen

I ett dramatiskt världsläge med rysk mobilisering, kärnvapenhot och en världsekonomi i gungning förstärker nu SVT bevakningen med nya tjänster och spetskompetenser.

Foto: SVT

Säkerhetsläget i världen är det allvarligaste på decennier. Anfallskriget mot Ukraina har pågått i åtta månader och eskalerar. Bevakningen är komplex. SVT gör nu ytterligare förstärkningar med fler korrespondenter och utrikesreportrar, en ny journalistgrupp med expertkompetens att granska uppgifter från Ryssland och Ukraina samt förstärkningar av direktrapporteringen online.

- Journalistiken kan sätta ord och bild på det oerhörda som nu sker i Sveriges närhet. Det har SVT:s utsända visat i sina rapporter från Kiev, Butja och Izium. Vi gör nu ytterligare kraftfull förstärkning med fler journalister och nya korrespondenter. Dessutom förstärker vi den avgörande faktagranskningen av bilder, videor och uppgifter från kriget, säger Hanna Stjärne, vd för SVT.

Förstärkningen finansieras genom olika omprioriteringar och besparingar inom SVT.

Satsningen i korthet:

  • Stor utökning av korrespondentverksamheten.
    En ny Europakorrespondent rekryteras med fokus på europeisk säkerhetspolitik och Östersjöregionen. Den nya korrespondenten ska ha sin bas i Berlin.
    SVT:s bevakning av Ukrainakriget förstärks och fördjupas genom att två Ukrainakorrespondenter utses. Korrespondenterna varvar uppdraget att bevaka kriget på plats i Ukraina med Kiev som bas.
  • En ny expertgrupp med särskilt uppdrag att bevaka Ryssland, Ukraina och angränsande länder bildas på SVT Nyheter. Utöver journalistisk analys och fördjupning ska gruppen ha särskilt fokus på att säkerställa att uppgifter, bilder och videor från området har korrekt källhänvisning och är sanna. SVT har ett starkt uppdrag kring medie- och informationskunnighet (MIK) och satsningen kommer att omfatta faktagranskning och även förklaringar av på vilket sätt verifiering sker. Gruppen består av redaktör, researcher och tunga externa experter.
  • En specialistreporter med inriktning på hybridhot och säkerhet rekryteras.
  • Liverapporteringen utökas för att i högre grad snabbt identifiera och verifiera videomaterial från sociala medier och bearbeta material från våra egna utsända.

Nyligen blev det även klart att SVT förstärker sin interna beredskap på flera sätt. SVT:s tillsvidareanställda medarbetare kommer att krigsplaceras på sitt arbete som ett led i att säkra att verksamheten kan fortsätta även i ett allvarligt läge i landet. VD har även utsett flera nya nyckelroller för att förstärka beredskapen på företaget. Hanna Stjärne, vd, beskriver här hur beredskapen höjs. Länk till annan webbplats.