SVT högst förtroende av alla medier enligt SOM-undersökningen

Nya SOM-undersökningen har presenterats.

En del av undersökningen handlar om allmänhetens förtroende för medier. Undersökningen visar att 75% har ganska eller mycket stort förtroende för SVT, högst av samtliga undersökta medier. På andra plats kommer Sveriges Radio med 72%. Undersökningen gjordes under perioden oktober 2021 – januari 2022.

- Förtroendet för SVT ligger högt och stabilt. De senaste åren har varit oroliga i Sverige och i världen och att förstå på djupet vilka behov som finns när samhället sätts på prov är en viktig roll för SVT. Nyhetsrapporteringen är förstås helt central, men publiken har också stora behov av kultur, gemenskap och avkoppling i osäkra tider, säger Hanna Stjärne, vd SVT

Här är den del av SOM-undersökningen som handlar om medier Länk till annan webbplats..

I den här bloggtexten Länk till annan webbplats. analyserar SVT:s strategichef Kristian Lindquist de aktuella mätningarna och hur förtroendet utvecklats över tid och i olika grupper.