SVT kommenterar hot mot journalister och ökade kostnader för säkerhet

De senaste dagarna har hot och hat mot SVT:s journalister uppmärksammats.

Foto: Janne Danielsson/SVT

– Ökade hot mot journalister är en verklighet som SVT delar med alla medieföretag i Sverige. Det är helt oacceptabelt att personer i sin yrkesutövning utsätts för hot. Ett hot mot en journalist är också ett demokratiskt hot som borde oroa varje människa som värnar ett öppet debattklimat i Sverige, säger Hanna Stjärne, vd för SVT.

SVT:s kostnader för säkerhet har ökat kraftigt de senaste åren. I dag är de fyra gånger högre än för fem år sedan. I medier har det dock förekommit uppgifter om att SVT skulle ha fått extra anslag i statsbudgeten för att skydda hotade journalister. Det är fel.

– SVT:s finansiering är inte en del av statsbudgeten. Den kommer från en särskild public service-avgift. Det är viktigt för att säkra public service-bolagens oberoende gentemot staten. Hur mycket pengar public service ska få avgjordes redan för ett år sedan när ett nytt sändningstillstånd formulerades. Det gäller i sex år och kommer med en rad nya uppdrag och krav, säger Hanna Stjärne. En fördjupad förklaring till uppgifterna i medier kan man läsa här:

I korthet:

  • 2019 beslutade riksdagen om ett nytt sändningstillstånd som gäller i sex år framöver. I samband med det sattes också nivån för finansieringen.
  • I sändningstillståndet ställs en rad krav på public service, som att ha ett mångsidigt programutbud som omfattar bland annat nyheter, kultur- och barnprogram. SVT ska exempelvis även ha hög tillgänglighet för personer med funktionsvariationer och har ett säkerhets- och beredskapsuppdrag som innebär att publiken ska kunna ta del av utbudet även i kris och krig.
  • I tillståndet pekas också nya områden ut och man lyfter fram delar där kostnaderna för ett tv-bolag som SVT kommer att vara extra stora de kommande åren. De områdena är: säkerhet och beredskap, distribution, stärkt journalistisk bevakning av svagt bevakade områden och höjda kvalitetskrav. Som en följd av de nya kraven gör SVT till exempel stora förstärkningar inom lokaljournalistiken, bland annat genom öka antalet redaktioner från 38 till minst 45 runt om i Sverige.
  • Till detta kommer de kraftigt ökade kostnader som SVT, liksom andra tv-bolag, har haft på grund av corona-pandemin. Det handlar framförallt om kostnader för uppskjutna, inställda och förändrade tv-produktioner.
  • För att klara detta står SVT inför ständiga effektiviseringar av verksamheten. Den finansiering som beslutades för ett år sedan i samband med det nya sändningstillståndet ger en årlig uppräkning av anslagen med 2%, som för innevarande år innebär 100 miljoner kronor. De medel som tidigare bekostade Radiotjänst verksamhet ligger också kvar hos public service-bolagen.
  • Uppgifterna i budgetpropositionen 2021 om SVT:s finansiering är alltså inte nya, utan kommer från beslut som är ett år gamla.