Hanna Stjärne kommenterar public service-kommitténs betänkande 13 maj 2024

Idag presenterades den parlamentariska Public service-kommitténs utredning. SVT:s vd Hanna Stjärne ger här en första kommentar.

Foto: Janne Danielsson/SVT

– Det är häpnadsväckande och faktiskt helt unikt i modern tid att kommittén inte lyckats komma överens. Breda politiska överenskommelser har länge varit en hederssak för svensk mediepolitik. Ytterst handlar det om SVT:s oberoende och att man kan lita på att grundförutsättningarna för public service gäller över lång tid, oavsett politiska svängningar, säger Hanna Stjärne, vd SVT.


– Kommittén slår fast att public service ska fortsätta ha ett brett uppdrag. Det är en grundförutsättning för att SVT även framöver ska vara hela Sveriges television med ett utbud för alla. Däremot bekymrar det mig att utredningen inte tar tillräcklig höjd för SVT:s kraftigt ökande kostnader för bland annat säkerhet och beredskap. Säkerhetsläget i Sverige och vår omvärld är det allvarligaste sedan andra världskriget. SVT genomför just nu ett omfattande sparprogram, men med det nuvarande förslaget kommer det inte räcka. Rent krasst innebär det mindre pengar till journalistik och tv-program, i en tid när det behövs mer än någonsin, säger Hanna Stjärne, vd SVT.