SVT klandras för att felaktigt ha pekat ut person som sverigedemokrat

Detta är ett uttalande från Mediernas etiknämnd: Sveriges Television klandras för att i en namnskylt ha pekat ut en person som sverigedemokrat, trots att han saknade partitillhörighet.

SVTs entré

Foto: Charlotta Lambertz/SVT

SVT:s program handlade om ”romani kris”, en traditionell domstol för konfliktlösning bland romer. I programmet berättades om ett möte mellan kommunstyrelsen och Romska rådet i en svensk stad. Flera politiker från olika partier och företrädare för Romska rådet intervjuades på plats utanför mötet, bland dessa Romska rådets ledamot NN.

När SVT sände ut programmet presenterades hen med en namnskylt, som visades i cirka fem sekunder. Den uppgav: NN/Rådet för nationella minoriteten romer (SD). Programmet gick också i en romsk version med speaker och text och där blev namnskylten: NN/ Concilo penationalno minoriteto rom (SD).

Den 5 maj, 2023, fyra dagar efter den första utsändningen, publicerade SVT en uppdaterad version av programmet på SVT Play. I den hade partibeteckningen (SD) tagits bort från NN:s namnskylt. Under programbeskrivningen publicerades samtidigt en rättelse: ”I en tidigare version av programmet angavs en felaktig partibeteckning på en person. Det är nu ändrat.”

Anmälan

Anmälaren intervjuades av ett filmteam, som höll på med ett program om ”romani kris”. Hen ställde upp för att neutralt uttala sig om denna form av konfliktlösning. I det färdiga programmet, som sändes ut i SVT, angav dock hens namnskylt att hen tillhörde Sverigedemokraterna, vilket var både fel och missledande, eftersom NN varken har någon partipolitisk koppling eller en sådan agenda med sitt engagemang i Romska rådet.

NN anser att den felaktiga uppgiften att hen skulle tillhöra SD har påverkat hen negativt på flera sätt – både i jobbsammanhang och vid andra tillfällen. Hen noterar till exempel att hen inte blev omvald som ledamot i Romska rådet. Frågorna från omgivningen har efteråt också blivit många. Även om hen själv inte har något emot något parti, så har andra haft det. NN anser att namnskylten med felaktig partitillhörighet (SD) både kränkt och skämt ut hen. Att SVT bad om ursäkt och korrigerade namnskylten hjälpte inte eftersom flertalet tittare såg programmet redan under de första dagarna innan namnskylten korrigerats.

NN understryker i sin anmälan att hen är en god samhällsmedborgare, som jobbar mycket med barn och ungdomar. Hen är född i Sverige, tillhör den svensk-romska gruppen och lever lagenligt. Hen vill inte bli smutskastad och utskämd.

Om hen hade vetat att det gick att anmäla detta till MO, hade hen gjort det tidigare.

Sveriges Televisions svar

SVT beklagade att anmälaren av misstag fick en partibeteckning i programmet. Filmteamet på plats hade intervjuat företrädare för flera olika partier och hade fått ett felaktigt intryck av att NN tillhörde SD. NN:s namn figurerade på samma rad som en SD-politikers på en lista, som filmteamet använt sig av för att kontrollera vilka de närvarande ledamöterna var.

Efter inspelningen hade redaktionen dubbelkollat de medverkandes namn och titlar med en kontaktperson från mötet utan att denna person reagerat. Reportern hade av misstag läst fel, svarade SVT.

Den 4 maj, tre dagar efter att programmet sänts, informerades SVT:s redaktion av en annan medverkande att partibeteckningen som satts på NN var fel. Redaktionen skickade omgående ett sms till NN, anmälaren, med en ursäkt och meddelade att felet omgående skulle korrigeras. Morgonen därpå, den 5 maj, hade namnskylten bytts ut på SVT Play till en korrekt version och i den anslutande programinformationen uppgavs att en rättelse hade gjorts.

SVT beklagade att anmälaren tagit illa upp. Men genom en skyndsam korrigering efter att felet blev känt hade SVT vidtagit tillräckliga åtgärder för att begränsa publicitetsskadan

Medieombudsmannens bedömning

Anmälaren har utsatts för en publicitetsskada. Att koppla NN till Sverigedemokraterna var ostridigt fel. Även om SVT korrigerade felet och lade ut en skriftlig rättelse, så låg den felaktiga informationen ute i cirka fem dygn. De som såg inslaget under denna tid kunde alltså förknippa NN med ett parti (SD), som hen varken var medlem i eller ville förknippas med.

Anmälaren upplever att publiceringen har både kränkt och skämt ut hen och har understrukit att hen inte har någon politisk hemvist eller politisk koppling i sitt arbete. Att vara ledamot i Romska rådet var ett opolitiskt uppdrag.

Det finns inte skäl att tro annat än att den felaktiga uppgiften om partitillhörighet var ett olyckligt misstag och det var bra att SVT agerade för att ställa det hela till rätta. Skadan är dock sådan att SVT inte kan undgå klander.

Mediernas Etiknämnd klandrar SVT

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar SVT för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se Länk till annan webbplats..

Fotnot: Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman