SVT-seminarium om medieanvändning i kris och krig

SVT ska nå ut till befolkningen med nyheter och program även i svåra kriser. Hur det ska säkras i framtiden diskuterades vid ett seminarium där bland andra Kronprinsessan Victoria närvarade.

Kronprinsessan Victoria i samtal med Patrik Fältström, Hanna Stjärne och Elin Jönsson

Från vänster (med ryggen mot kameran) Patrik Fältström, säkerhetsskyddschef Netnod, Kronprinsessan Victoria, Hanna Stjärne, vd SVT samt Elin Jönsson, SVT:s Ukrainakorrespondent. Foto: Charlotta Lambertz/SVT

Hur möter vi svenska nyhetskonsumenters vanor och behov i händelse av kris och krig? Vilka lärdomar bör vi dra från medieanvändningen i Ukraina sedan krigsutbrottet? Hur förs moderna informationskrig? Vilken roll har SVT:s digitala tjänster i kris och krig? Och har vi ett tillräckligt robust internet i Sverige? Det var några av frågorna som diskuterades i SVT-seminariet Informationskrig och medieanvändning i kris och krig.

Seminarielokalen med deltagare

Foto: Charlotta Lambertz/SVT

Seminariet inleddes med att Elin Jönsson, SVT:s korrespondent i Ukraina, berättade om hur ukrainarna håller sig informerade. Det sker mycket tack vare ett fungerande och väl utbyggt mobilnät och att invånarna i Ukraina hjälper både samhället och varandra på olika sätt, exempelvis med gemensamma laddstationer. I Ukraina finns även en frivillig skatt som bland annat används till att återställa infrastruktur och byggnader efter bombanfall så att ukrainarna ska få en känsla av normalitet mitt i kriget.

Alexander Norén, moderator och Elin Jönsson, Ukrainakorrespondent Foto: Charlotta Lambertz/SVT

Alexander Norén, moderator och Elin Jönsson, Ukrainakorrespondent Foto: Charlotta Lambertz/SVT

Seminariet gästades av Kronprinsessan Victoria och inleddes av SVT:s vd Hanna Stjärne.

Bild från seminariet

Foto: Charlotta Lambertz/SVT

I panelen medverkade: Göran Bolin, professor medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, Patrik Fältström, säkerhetsskyddschef Netnod, Roman Horbyk, medieforskare på Södertörns högskola och Örebro universitet där han forskar om medieanvändningen i Ukraina, före och under kriget, Anne Lagercrantz, vice vd på SVT, bland annat med ansvar för beredskapsfrågor, Henrik Landerholm, nationell säkerhetsrådgivare.

Göran Bolin, professor medie- och kommunikationsvetenskap, Patrik Fältström, säkerhetsskyddschef Netnod, Roman Horbyk, medieforskare, Anne Lagercrantz, vice vd på SVT, Henrik Landerholm, nationell säkerhetsrådgivare.

Göran Bolin, professor medie- och kommunikationsvetenskap, Patrik Fältström, säkerhetsskyddschef Netnod, Roman Horbyk, medieforskare, Anne Lagercrantz, vice vd på SVT, Henrik Landerholm, nationell säkerhetsrådgivare. Foto:Charlotta Lambertz/SVT

Alexander Norén var moderator. Vid seminariet deltog cirka 100 specialinbjudna gäster.