Nu kan även SVT Play granskas för saklighet och opartiskhet

Alla SVT:s program på internet kan nu prövas för saklighet, opartiskhet och genmäle. Detta efter att regeringen fattat beslut om nya innehållsvillkor för SVT:s Play-tjänst.

SVT har flera regler och villkor att förhålla sig till, och några av dem gäller bara vissa av de plattformar som SVT publicerar innehåll på. Exempelvis gäller SVT:s sändningstillstånd bara för sändningar i tv, även om det är en självklarhet att även publiceringar online ska vara sakliga och opartiska.

Men från och med den 10 juli 2023 kan alltså även SVT:s publiceringar på SVT Play anmälas och prövas för saklighet, opartiskhet och genmäle. Detta efter att regeringen fattat beslut om innehållsvillkor för public service-sändningar på internet. Villkoren gäller även reklam, andra annonser, sponsring och produktplacering.

Sedan tidigare gäller reglerna om exempelvis otillbörligt gynnande även för publiceringar på SVT Play, eftersom den bestämmelsen finns i radio- och tv-lagen.

De nya innehållsvillkoren gäller till och med den 31 december 2025. Inför en ny tillståndsperiod 2026 har en parlamentarisk kommitté fått i uppdrag att föreslå en helt teknikneutral reglering av public service. Kulturministerns kommentar kan du läsa hos svt.se/kultur. Länk till annan webbplats.

Fram till 2026 är det fortsatt alltså bara Medieombudsmannen som kan pröva SVT:s innehåll på sociala medier och på svt.se och prövar där enbart om SVT gjort intrång i någons privatliv eller orsakat en oförsvarlig publicitetsskada.