Sommartid i SVT: Kortare sändningar och uppehåll för teckenspråkstolkning

SVT pausar teckenspråkstolkningen av nyheterna under sommaren men har beredskap för stora nyhetslägen.

Bild från Rapportstudion och teckenspråkstolk i förgrunden.

SVT har sedan 2018 teckenspråkstolkat Rapport, Kulturnyheterna och Sportnytt varje vardag i Play under vår- och höstsäsong. Under sommaren kortar Sportnytt och Rapport sina sändningar och Kulturnyheterna har sändningsuppehåll. Även tolkningen av Rapport gör uppehåll. I år kommer uppehållet vara mellan 19 juni och 21 augusti. Precis som andra redaktioner på SVT har även teckenspråkstolkningen lägre bemanning under sommarmånaderna. SVT drar ner på bemanningen i stort och försöker att anpassa utbudet utifrån resurser och ändrade tittarvanor under perioden.

Det finns några tolkar tillgängliga varje vardag för att spela in program som sänds under sommaren samt förbereda kommande sändningar inför hösten. De är också beredda att börja tolka nyhetssändningar vid stort nyhetsläge, vilket är när SVT beslutar att bryta ordinarie sändningar i SVT1 för en akut nyhetshändelse i Sverige (och ibland även i omvärlden).

SVT sänder nyhetsprogrammet Nyhetstecken på teckenspråk varje vardag hela sommaren för att kontinuerligt ge den teckenspråkiga publiken nyheter.

SVT börjar tolka Rapport, Kulturnyheterna och Sportnytt igen i slutet av augusti och hälsar publiken välkomna tillbaka då!