SVT uppfyller public service-uppdraget 2022

Granskningsnämnden har nu gjort sin årliga bedömning av hur de tre public service-bolagens klarat sina uppdrag det gånga året. Nämnden konstaterar att SVT uppfyllt sitt uppdrag 2022 liksom 2021.

Elin Jönsson korrespondent i Ukraina

Granskningen görs av hur bolagen levt upp till uppdragen vilka består av ett 100-tal olika krav och villkor som rör allt från sändningsteknik och programinnehåll till beredskap och ekonomisk effektivitet. Nämnden granskar också hur SVT uppfyller de särskilda tillgänglighetskraven att bland annat texta och teckenspråks- och syntolka program. Också här bedömer nämnden att SVT uppfyllt uppdraget för 2022.

Året med SVT
Alla tre bolagen har uppfyllt sina uppdrag och nämnden lyfter att de utvecklat innehåll, disposition och resonemang för att göra redovisningarna mer lättillgängliga också för allmänheten. SVT har bland gjort den nya sajten Året med SVT Länk till annan webbplats..

Samtidigt påpekar nämnden att de tre bolagen fortsatt bör utveckla och förtydliga sina redovisningar av tillgodoräknandet av online samt göra dem mer likformiga. Här ska dock poängteras att bolagens uppdrag och utfall av online redovisats på samma sätt 2020–2022 och de två första åren helt utan anmärkning eller vidare önskemål. I SVT:s fall vill nämnden vid nästa redovisning se förtydliganden av tillgodoräknande av online för tillgänglighet och minoritetsspråk.

SVT uppmärksammas för arbetet med hänsynstagande till andra nyhetsmedier
Granskningsnämnden skriver att SVT visat att företaget tar hänsyn till andra nyhetsmediers konkurrensförutsättningar samt att det är en faktor som har betydelse vid utvecklingen av nyhetsverksamheten.

Nämnden tar upp SVT:s ökade fokus på rörlig bild, högre andel artiklar med video och större andel publicerade videoklipp i nyhetstjänsten än tidigare år. Nämnden lyfter också SVT:s begränsningar av textmängd som införts och efterlevs.

Hela bedömningen
Beslut granskningsnämnden (tt.se) Länk till annan webbplats.