SVT bildar AI-råd för att navigera i den snabba utvecklingen av artificiell intelligens

Programdirektör Jan Helin har bildat ett AI-råd på uppdrag av SVT:s företagsledning. Arbetet startar nästa vecka.

– Ingen har kunnat undgå att notera den snabba utvecklingen av AI och den hype i form av nyheter, diskussioner och debatter som omger utvecklingen. Det finns ett behov för SVT att följa denna utveckling extra nära, dels för att se hur vi bäst använder AI i verksamheten, men också för att fördjupa kunskapen om de problem och risker som följer med AI, säger Jan Helin.

Rådet kommer att arbeta med följande uppgifter:

• Svara på medarbetares frågor och vara rådgivande vid användande av AI på SVT. Det gäller såväl etiska frågor som användandet av AI-verktyg i produktionen.
• Uttolka SVT:s AI policy och komma med förslag till fördjupningar och revideringar.
• Omvärldsbevakning och analys av AI utvecklingen.
• Bereda beslutsunderlag till Företagsledningen i AI frågor av strategisk betydelse för SVT.
• Stimulera kunskapsutbyte och stödja initiativ till kompetensutveckling gällande AI på SVT:s avdelningar.
• Utgöra kontaktorgan för SVT i frågor om externt kunskapsutbyte och branschfrågor gällande AI.

Rådet sammanträder första gången i nästa vecka och består av följande medarbetare:

Jan Helin, programdirektör - sammankallande
Mikaela Åstrand, AI Engineer - techfrågor
Martin Gunséus, datachef - datafrågor
My Goland, chefsjurist - legala frågor
Charlotta Friborg, ansvarig utgivare Riksnyheterna - utgivarfrågor
Marcus Purens, AI Strateg Produktion - produktionsfrågor
Johan Lindén, AI ansvarig - omvärldsfrågor och EU-reglering
Johan Wahlberg, omvärldsbevakare - omvärldsfrågor
Petter Bragée, programchef - kreativa frågor
Johanna Englund, controller - ekonomi och AI filosofi
Frans Andersson, programetik - skribent AI policy
Johan Simon, informatör- kommunikation
Thom Thavenius, säkerhetsspecialist - säkerhetsfrågor