I högsta nyhetsläge parallellsänds teckenspråkstolkning i SVT2

Vid extra viktiga nyhetslägen är det särskilt viktigt att alla ska kunna ta del av SVT:s livesändningar och extrainsatta nyhetssändningar. Därför har SVT:s företagsledning fattat beslut att vid extraordinära nyhetslägen då program i SVT1 bryts för nyhetssändning, så ska SVT parallellsända teckenspråkstolkning i SVT2.

Rapport 18 teckenspråkstolkas

Foto: SVT

Här hittar du SVT2:s sändningar i SVT Play:

Efter terrordådet på Drottninggatan i centrala Stockholm 2017 fick SVT kritik för att inte snabbt nog komma i gång med teckenspråkstolkning av extrasändningarna. Kritiken ledde till att teknik, organisation och rutiner sågs över för att snabbare kunna klara nyhetsuppdateringar till den teckenspråkiga publiken. SVT tog beslut om teckenspråkstolkning av nyheter inklusive beredskap för högsta nyhetsläge. En ny verksamhet byggdes upp och teckenspråkstolkning av Rapport 18 startade.

Under coronapandemin hade SVT Nyheter en omfattande bevakning av händelseutvecklingen och konsekvenserna av coronaviruset. Folkhälsomyndighetens pressträffar teckenspråkstolkades, vilket tekniskt löstes med en två-splitt-bild där tolken visades i bild i samma utsändning.

Natten till den 24 februari inledde Ryssland en storskalig invasion av Ukraina. Säkerhetsläget i Europa är sedan dess allvarligt och behovet av nyhetsbevakning enormt. Sverige har tagit ett historiskt beslut gällande Nato samtidigt som höstens val innebär en intensiv bevakning med många valprogram. Partiledarutfrågningarna, Duellen, Slutdebatten och Valvakan är några exempel av valprogram som teckenspråkstolkas parallellt i någon av broadcastkanalerna.

De senaste årens händelser har skapat en helt ny mediasituation som ställer höga krav. Det är viktigt att alla kan följa nyhetsläget i SVT, och tillgänglighetstjänsterna utvecklas ständigt för att bli ännu bättre. Parallellsänd teckenspråkstolkning i SVT2 vid högsta nyhetsläge är ytterligare ett steg framåt.