Rättvisa är skipad – Hovrätten dömer för twitterhot mot Cecilia Gralde

För ett halvår sedan kom en häpnadsväckande dom i en av Sveriges tingsrätter. De friade en person som på Twitter lagt ut en bild där ett skjutvapen riktas mot SVT:s programledare Cecilia Gralde. Nu ändrar Hovrätten för västra Sverige domen och konstaterar även att brottet är extra allvarligt eftersom det syftar till att påverka den fria åsiktsbildningen.

Foto: Janne Danielsson/SVT

När domstolsutslaget i tingsrätten kom i oktober 2021 kommenterade SVT:s ansvariga utgivare Charlotta Friborg domen:

– Om det är helt okej att lägga ut bilder på identifierbara journalister där man riktar vapen mot dem – då är allt tillåtet. Det är ett oerhört allvarligt hot. Jag är faktiskt mållös.

Nu har Hovrätten ändrat den friande domen från Tingsrätten. Hovrätten menar att brottets straffvärde motsvarar ett kortare fängelsestraff men bedömer att återfallsrisken är liten och väljer därför att ge en villkorlig dom samt 40 dagsböter. Den tilltalade ska därtill betala ett skadestånd på 5.000 kronor.

- Jag känner mig väldigt lättad. Det är oerhört viktigt att hovrätten nu slår fast att det inte är ok att lägga ut den typen av hotfulla bilder. Att som journalist bli hotat i sin yrkesutövning är djupt obehagligt, säger Cecilia Gralde.

Hovrätten skriver i sin dom att det är extra allvarligt att hotet riktas mot en journalist i dennes yrkesutövning:

”Hotet är riktat mot en journalist i hennes yrkesutövning och har, enligt hovrättens bedömning, syftat till att i förlängningen påverka den allmänna åsiktsbildningen. Detta utgör en försvårande omständighet vid bedömningen av brottets straffvärde, som hovrätten anser motsvarar ett kortare fängelsestraff.”

- Nu har Hovrätten återställt ordningen och dömt på det enda sätt som är rimligt. Det är glädjande att Cecilia Gralde får upprättelse och att allvarliga hot mot journalister straffas på det sätt som står i överensstämmelse med demokratins och rättssamhällets grunder, säger Charlotta Friborg, programchef och ansvarig utgivare på SVT Nyheter.