Så förstärker SVT krigsbevakningen

Efter en månads angreppskrig från Ryssland mot Ukraina gör SVT nu en rad förändringar i utbudet för att stärka krigsbevakningen och göra den uthållig.

Jan Helin

Jan Helin, mediedirektör SVT. Foto: Janne Danielsson/SVT

– Vi har haft en intensiv bevakning sedan krigsutbrottet och genomfört dagliga, långa extra sändningar, förlängda nyhetssändningar och specialinsatta program. För att klara att upprätthålla mängd och kvalitet gör vi nu en rad omprioriteringar, säger Jan Helin, SVT:s mediedirektör.

SVT Forums sändningar dagtid i SVT2 pausas för att stärka SVT:s direktsändningskapacitet. Istället sänds internationell krigsrapportering från Deutsche Welle.

– Det är tyska public service ARD:s engelskspråkiga sändningar. Det är internationellt högkvalitativ nyhetsbevakning som också skapar en naturlig kontext och flexibilitet för oss att gå in med våra egna direktsändningar, säger Jan Helin.

Samtidigt permanentas och kompletteras den direktrapportering som rymmer bild, text och video i den digitala tjänsten SVT Nyheter med svar på publikfrågor för att kunna vara öppen från tidig morgon till sen kväll. SVT:s morgonsändningar har de senaste veckorna varit en timme längre vilket nu permanentas, men i ny form.

– Morgonstudion sänder ordinarie från 06.00 till 09.10, därefter går SVT Direkt in med en daglig extrasändning fram till 10.00. Sedan fyller vi alltså hela dagen fram till 16.00 med Deutsche Welles sändningar, varvat med våra egna extrasändningar, säger Jan Helin.

Samtliga extrasändningar sänds parallellt i SVT Play och SVT Nyheter. På kvällar och helger kommer också nyhetsbevakningen att stärkas. Rapport 18.00 har sedan krigsutbrottet varit förlängt till en halvtimmes sändning och Kulturnyheterna och Sportnytt är olika långa beroende på nyhetsläge.

– Den ordningen permanentar vi nu tills vidare. Detsamma gäller sändningar på helgerna. Vi har sedan invasionen inleddes sänt extra på helgmorgnar mellan klockan 09.00 – 11.00, det fortsätter vi nu med tills vidare, säger Jan Helin.

För att skapa en ännu högre uthållighet i SVT:s nyhetsorganisation, i det nya läget, har ett nytt styrdokument tagits fram.

– Det är en tydlig ordning kring tre nyhetslägen som vi nu vidtar en rad åtgärder för att klara. Vi räknar ännu med att klara bevakningen genom prioriteringar som får liten påverkan på annan programverksamhet, men om kriget blir långvarigt kan det få större konsekvenser i annat utbud. Vi har tydligt sagt det självklara till oss själva och organisationen: Att bevaka det första angreppskriget i Europa sedan 1939 är prioritering ett för SVT så länge det pågår. Allt annat är prioritering två, säger Jan Helin.