"Tydligare tal" skapar ringar på vattnet internationellt

Branschinnovationen Tydligare tal på SVT Play har uppmärksammats på flera sätt under hösten 2021. Tjänsten blev en av vinnarna på årets Kristallengala och internationellt har den lyfts fram på flera stora konferenser.

Annika Bidner, produktägare för SVT Play Spelare, presenterar "Tydligare tal" på MIDI International Conference

Annika Bidner, produktägare för SVT Play Spelare, presenterar "Tydligare tal" på MIDI International Conference


I kategorin Årets nyskapare/förnyare knep Tydligare tal en Kristall med motiveringen:

Genom att göra det möjligt att i SVT Play ändra bakgrundsljudet i programmet, får alla de över miljonen tittare som har svårt med hörseln ett sätt att kraftigt förbättra sin tv-upplevelse. Tydligare tal är världsunik innovation som kommer låta höra tala om sig.

- Vi är så stolta över det här priset, både för att användarnas upplevelse uppmärksammas, men också för att vi samarbetat på ett banbrytande sätt mellan olika avdelningar på SVT. Från produktionsledet via mixning och kodning fram till uppspelning, säger Annika Bidner, produktägare för SVT Play Spelare, som fick ta emot priset på Kristallengalan.

I september presenterade Annika Bidner Tydligare tal under workshopen “Participatory Design at the Frontiers of HCI” på konferensen INTERACT. Det är en av de största konferenserna i världen inom människa-dator-interaktion. Inbjudan kom från Kinga Skorupska, en forskare från Polish-Japanese Academy of Information Technology, som forskat mycket kring datorstöd för äldre personer och som intresserat sig för SVT:s projekt.

Presentationen väckte stort intresse och många frågor hos de andra deltagarna på workshopen och det blev grunden till en fördjupad, metodisk artikel Pdf, 8.1 MB. författad av SVT:s medarbetare Julia Lindberg, Olof Lindman och Annika Bidner. Kinga Skorupska var också med som ett stöd för att anpassa SVT:s text efter de formella krav som ställs på en forskningsartikel. Artikeln antogs till den vetenskapliga konferensen MIDI nu i december.

MIDI (Machine Intelligence and Digital Interaction) International Conference

På MIDI presenterade Annika Bidner varför Tydligare tal kom till och hur tjänsten har utvecklats.

- Jag visade att projektgruppen uppnått sitt mål med att minska antalet klagomål på bakgrundsljud från över hundra i veckan till ungefär tio. Det blev fin respons från konferensdeltagarna. De tyckte att det var inspirerande med en forskningsartikel som omsätts i praktiken och att den gett så konkreta resultat, säger Annika.

Kinga Skorupska, forskare från Polish-Japanese Academy of Information Technology, MIDI

Kinga Skorupska, forskare från Polish-Japanese Academy of Information Technology

MIDI är ett globalt forum för att presentera designverktyg, metoder, tekniker, lösningar och nya tillvägagångssätt för att integrera människor och intelligenta teknologier. Konferensens syfte är att stimulera till livliga, lärorika diskussioner samt att skapa personliga kontakter. MIDI 2021 genomfördes på distans med ungefär 400 deltagare.

Nu har även representanter från Sveriges Radio blivit inspirerade och tagit kontakt med SVT för att utbyta erfarenheter och undersöka hur de också kan arbeta för att öka hörbarheten i sina program.

EBU har också valt ut Tydligare tal som exempel i en “Casebook” som uppmärksammar innovativa projekt inom tillgänglighet. Annika Bidner är glad över att Tydligare tal skapar ringar på vattnet.

- Jag är glad att vår ljudtjänst inte bara får stor användning på SVT Play utan också når ut internationellt inom det akademiska området. Förhoppningsvis inspirerar vi fler mediebolag att skapa bättre hörupplevelser för sina tittare och lyssnare.