Aspirantprogram på SVT Nyheter

Syftet med aspirantprogrammet är att utveckla talanger som kan bidra till framtidens oberoende nyhetsjournalistik och ge fler perspektiv till publiken. Två aspiranter kommer att antas till satsningen som vänder sig till akademiker som vill påbörja en karriär som nyhetsreporter.

Här är annonsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto: Janne Danielsson/SVT

Några frågor till Charlotta Friborg, programchef SVT Riksnyheter.

Vad är tankarna bakom aspirantprogrammet?

- Svenska medier behöver bredda rekryteringsbasen. Programmet riktar sig till personer med språkkunskaper och nätverk där vi brister. Vi tror att kandidaterna har kommit en bit i sin högre utbildning, att de har ett brett samhällsintresse och att detta program kan väcka deras intresse för journalistyrket.

Vad innehåller aspirantprogrammet – vad får deltagarna göra?

- Det kommer att innehålla rena utbildningsmoment inom journalistik, såsom metodik och etik. Sedan tror vi att den praktiska delen, att lära sig hur en redaktion jobbar och att själv få praktisera är det centrala.

Varför är det ett krav att kunna ett språk flytande utöver svenska och engelska?

- Att kunna kommunicera med människor på deras modersmål och att ta del av originalkällor är ett viktigt verktyg inom journalistiken som gör att vi kan komma lite längre i vårt berättande.

På vilket sätt kommer dessa aspiranter att bidra till att ge fler perspektiv till publiken?

- Vi tror att journalister med en större bredd av erfarenheter är viktiga för att vi ska kunna berätta fler berättelser och hitta fler och oväntade perspektiv i vår journalistik.


Charlotta Friborg, riksnyheternas programchef.