Kanalflytt i TV-nätet

Under hösten kommer Teracom att uppgradera TV-nätet och du som tittar på TV via marknätet (via egen antenn) behöver göra en ny kanalsökning/ominstallation på din TV-mottagare.

Ett 20-tal kanaler uppgraderas till ett modernare utsändningsformat för att förbättra bildkvaliteten och göra det möjligt för fler kanaler att sända i HD-kvalitet.

Samtliga kanaler som idag använder tekniken MPEG2 kommer att uppgraderas till MPEG4. Det innebär att kanaler som idag sänder i både SD och HD övergår till enbart HD samt att regional nedbrytning på SVT2 upphör.

På själva omläggningsdagen kommer Teracom att växla över till en ny teknisk plattform, vilket kommer att beröra hela nätet i det området. Omläggningen påbörjas efter kl. 10.00 och beräknas vara klar senast kl. 18.00 och det kommer att bli kortare sändningsuppehåll under dagen.

Du som TV-tittare behöver göra en kanalsökning/ominstallation på din TV-mottagare för att få fortsatt tillgång till alla tv-kanalerna efter genomförd omläggning. Rekommendationen är att göra en kanalsökning/ominstallation efter kl. 18:00 på omläggningsdagen.

Aktuell information om MPEG4-migrationen finns på Teracoms hemsida
www.teracom.se/ommpeg4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och på Boxers hemsida www.boxer.se/kanalflytt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktion för hur en kanalsökning/ominstallation genomförs - se tv-apparaten/boxens manual.

Vid hjälp med kanalsökningen/ominstallationen, kontakta Teracom Samhällsnäts kundservice, support@teracom.se eller 0771-91 00 85.

Boxers kunder kan få hjälp med kanalsökning eller ominstallation via http://www.boxer.se/kanalflytt Länk till annan webbplats. eller genom att kontakta Boxers kundservice Länk till annan webbplats. .


Tidplan:

5 oktober - Region 1 Öst
Stockholm, Gävleborg, Uppland, Södertälje och Norrköping/Valdemarsvik

19 oktober - Region 2 Norr
Norrland och västra Dalarna

21 oktober - Region 3 Mitt
Östra Dalarna, Värmland, Närke,
Västmanland, Östergötland, Småland,
Gotland, Öland och Skövde

26 oktober - Region 4 Väst
Göteborg, Trollhättan, Uddevalla,
Vänersborg Bohuslän och Dalsland

28 oktober - Region 5 Syd
Skåne, Blekinge och Halland