Hanna Stjärne kommenterar produktionsincitament

SVT:s vd kommenterar nytt förslag om produktionsincitament för film- och tv-produktioner.

Foto: Janne Danielsson/SVT

Regeringen har i dag lagt förslag om att införa så kallade produktionsincitament för film- och tv-produktioner. Incitamenten, som utformas som en skatterabatt, finns redan i nästan alla länder i Europa.

- Äntligen! SVT är en av Sveriges största investerare i film och tv och vi välkomnar att regeringen nu lägger fram ett förslag om att införa produktionsincitament. Det här kommer leda till att fler film- och tv-produktioner stannar i Sverige. Det stärker hela branschen och gör den mer hållbar i och med minskat resande. Förslaget ger förutsättningar för ännu bättre tv och film för den svenska publiken, säger SVT:s vd Hanna Stjärne.