SVT har högst förtroende av alla medier enligt SOM-institutet

Idag presenterade SOM-institutet vid Göteborgs universitet den årliga nationella SOM-undersökningen.

En del av undersökningen handlar om allmänhetens förtroende för medier. Undersökningen visar att 76% har ganska eller mycket stort förtroende för SVT, en ökning med två procentenheter jämfört med 2019 och högst av samtliga undersökta medier. Undersökningen gjordes under perioden september 2020 – januari 2021.

- Förtroendet för SVT ligger högt, stabilt och har ökat de senaste åren. Corona-krisen har skapat ett enormt behov av nyheter och information och SVT har stärkt nyhetsarbetet med bland annat digital dygnet runt-rapportering, med datajournalistik, granskningar, utfrågningar och en rad nya program. Under krisen spelar SVT också en avgörande roll för kultur, avkoppling och sällskap, säger SVT:s vd Hanna Stjärne.

SVT:s förtroende har stärkts under de senaste åren, enligt både SOM-institutets mätning och Förtroendebarometern som kom förra veckan. Förtroendet för SVT ökar hos unga, vilket framkommer särskilt tydligt i Förtroendebarometern + 6% (16–29 år). SVT har högst förtroende av alla medier hos samtliga partiers sympatisörer och i årets SOM-mätning ökar förtroendet för SVT i stort sett hos alla politiska grupperingar, med undantag av de som sympatiserar med Miljöpartiet.

SOM-institutets undersökning om förtroende för samhällets och pandemins aktörer Länk till annan webbplats.

Förtroendebarometern Länk till annan webbplats.