SVT Play snart större än SVT1 – nytt publikmått behövs

När årssiffrorna nu kommer för tv-tittningen 2020 syns det tydligt att tv-branschen är i omvandling. Publiken väljer i allt högre utsträckning online för sitt tittande.

Två barn tittar på SVTPlay

Foto: SVT

MMS mätningar* visar att 6,5 miljoner tittade på traditionell tv en genomsnittlig vecka 2020, vilket är 6 procent färre än 2019. Drygt 5,3 miljoner tog del av SVT:s tv-kanaler en genomsnittlig vecka. SVT håller i siffrorna något bättre i traditionella linjära kanaler än branschen som helhet**, minus 5 procent jämfört med 2019.

– Förändringen av den svenska tv-konsumtionen är nu så långt kommen att vi kan se att SVT Play kommer att ha fler tittare än SVT1 under slutet av detta år eller början på nästa. Det är hög tid för oss och hela branschen att använda mått som speglar detta, säger Jan Helin, mediedirektör på SVT.

SVT övergår därför till att använda totalräckvidd som publikmått. Det är ett mer relevant sätt att följa hur relationen till publiken upprätthålls.

Jan Helin menar att det framåt handlar om att besvara två grundläggande frågor på ett mer relevant sätt:

  1. Hur når SVT ut till det svenska folket? Måttet totalräckvidd – det vill säga den sammantagna räckvidden för SVT:s kanaler och tjänster – svarar bäst på den frågan.
  2. Hur många har sett ett särskilt program? För att besvara den frågan framåt behövs totalrating – ett mått som kombinerar tittarsiffror från den broadcastkanal där programmet sänts med tittning av samma program i SVT Play.

– Det kommer att vara viktigt för hela den svenska tv-branschen att MMS klarar att leverera dessa mått för att få en fungerande branschstandard när tv-marknaden nu byter skepnad. Jag har gott hopp om att det sker under våren. Olika tv-bolag har olika behov av valutor via mätningar beroende på hur vi finansieras, men vi har samma behov av mätningar som speglar hur publiken konsumerar vårt innehåll på nya sätt. Som public service-bolag bidrar vi gärna framåt med att hjälpa till i utvecklingen av dessa mått, säger Jan Helin.

* MMS mätning av räckvidd för broadcast avser hur många som 2020 sett minst 15 sammanhängande minuter en genomsnittlig vecka. Utfallen är "liveutfall" vilket innebär att tittandet skett i samma stund som den linjära sändningen sker. Inget tidsförskjutet tittande ingår alltså i räckvidden för traditionell tv. MMS mäter även delar av det tidsförskjutna tittandet inom ramen för tv-mätningarna, men detta ingår således inte i ovan siffror som därför ger en renare bild av utvecklingen för traditionell linjärsänd tv.

** Övriga tv-bolags räckvidd var 4,9 miljoner för TV4 Media (här inkl C-more), 3,4 miljoner för NENT och 3,2 miljoner för Discovery Network.